ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI - PHIÊN HỌP THỨ 28

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 18.12.2023
21:00 18/12/2023

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 18.12.2023 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Bế mạc Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương tiếp Hiệu trưởng Đại học Hoàng gia Rajabhat Udon Thani, Thái Lan.

Khắc phục tình trạng chậm điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công
13:23 18/12/2023

Trong phiên thảo luận sáng nay, 18.12, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ, thời gian Chính phủ trình việc phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2023 là quá muộn, không bảo đảm thời gian để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định trước ngày 15.11 hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Chính phủ cần rút kinh nghiệm, bám sát lịch trình họp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để đôn đốc, khắc phục tình trạng chậm trễ này.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đẩy nhanh tiến độ, tránh tình trạng "có gì, làm nấy" dẫn đến thiếu đồng bộ, thống nhất
11:18 18/12/2023

Thống nhất với đề nghị của Chính phủ về bổ sung 4 dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định lưu ý, đối với các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Bảy, thời gian chuẩn bị còn rất ít. Vì vậy, đề nghị Chính phủ chỉ đạo khẩn trương, chuẩn bị hồ sơ dự án luật bảo đảm chất lượng, trình UBTVQH cho xem xét ý kiến tại phiên họp tháng 3.2024, chậm nhất là phiên họp tháng 4 năm tới để kịp trình Quốc hội.

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 14.12.2023
21:00 14/12/2023

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 14.12.2023 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Tiếp tục Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; Hội thảo “Cơ sở lý luận, thực tiễn hoàn thiện chính sách, pháp luật về quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách”.

Củng cố niềm tin của Nhân dân với công tác dân nguyện của Quốc hội
18:13 14/12/2023

Cho rằng Báo cáo công tác dân nguyện trong tháng 10 và tháng 11.2023 đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao những đổi mới trong công tác dân nguyện của Quốc hội, hoạt động giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo… Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với công tác dân nguyện của Quốc hội.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương thực hiện Chương trình công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
17:14 14/12/2023

Lưu ý việc điều chỉnh chương trình công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quá nhiều, thậm chí theo hàng tháng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, cần siết chặt kỷ cương, kỷ luật, thực hiện kiểm điểm lại theo từng tháng, bao nhiêu đầu việc chậm, phải điều chỉnh, do bộ phận nào chịu trách nhiệm.

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 13.12.2023
21:00 13/12/2023

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 13.12.2023 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; khai mạc Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tạo sự đồng bộ, thống nhất, đưa công tác giải trình đi vào nền nếp
19:03 13/12/2023

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 28, chiều 13.12, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua về nguyên tắc đối với dự thảo Nghị quyết hướng dẫn việc tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội.

Tạo điều kiện phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương
11:21 13/12/2023

Tiếp tục Phiên họp thứ 28, sáng nay, 13.12, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập thị xã Việt Yên và các phường thuộc thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Nghị quyết về việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

"Cẩm nang" cho hoạt động giải trình
07:25 12/12/2023

Tại Phiên họp thứ 28, dự kiến khai mạc ngày mai (13.12), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết hướng dẫn tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội. Hoạt động giải trình là một hình thức giám sát quan trọng của Quốc hội đối với hoạt động của bộ máy Nhà nước. Do đó, việc ban hành “cẩm nang” hướng dẫn tổ chức giải trình là rất cần thiết nhằm đưa hoạt động này đi vào nền nếp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội.