ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI - PHIÊN HỌP THỨ 27

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 17.10.2023
21:00 17/10/2023

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 17.10.2023 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Bế mạc phiên họp thứ 27 Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Hội nghị giữa Đảng đoàn Quốc hội với Ban Cán sự Đảng Chính phủ về Kỳ họp thứ Sáu; Phiên họp thứ Nhất, Ban Chỉ đạo xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân...

Cần có giải pháp bảo đảm sử dụng hợp lý các nguồn lực
14:21 17/10/2023

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 27, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2023 cho các Bộ, cơ quan ở trung ương, các địa phương.

Tăng cường năng lực nội sinh, củng cố nền tảng tăng trưởng
07:06 17/10/2023

Dự báo những tháng cuối năm 2023 và cả năm 2024, thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng dự báo nền kinh tế tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, do đó, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, Chính phủ cần tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách, điểm nghẽn trước mắt, nhưng đồng thời vẫn phải hướng đến các mục tiêu chiến lược, lâu dài, chú trọng tăng cường năng lực nội sinh, củng cố nền tảng tăng trưởng.

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 16.10.2023
21:00 16/10/2023

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 16.10.2023 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga đồng chủ trì Phiên họp thứ 2 của Ủy ban hợp tác liên nghị viện; Ngày làm việc thứ 4, Phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Lê Tấn Tới tiếp xúc cử tri tại tỉnh Long An.

Đánh giá toàn diện, sâu sắc, bao trùm các lĩnh vực kinh tế - xã hội
14:56 16/10/2023

Sáng 16.10, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 27, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về: đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; đánh giá giữa nhiệm kỳ về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2021/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và đánh giá giữa nhiệm kỳ về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/2021/QH15 về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

Đánh giá toàn diện, sâu sắc, bao trùm các lĩnh vực kinh tế - xã hội
13:02 16/10/2023

Sáng 16.10, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 27, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về: đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; đánh giá giữa nhiệm kỳ về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2021/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và đánh giá giữa nhiệm kỳ về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/2021/QH15 về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

Tạo đột phá trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng
22:06 13/10/2023

Chiều 13.10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số luật liên quan tới đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 13.10.2023
21:00 13/10/2023

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 13.10.2023 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Ngày làm việc thứ ba, Phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ tôn vinh 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023; Ủy ban Pháp luật thẩm tra dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi); Ủy ban Đối ngoại tiến hành Phiên giải trình về bảo đảm cơ sở vật chất cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Đẩy mạnh phân cấp, nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương
11:21 13/10/2023

Tiếp tục phiên họp thứ 27, sáng nay, 13.10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất cần ban hành cơ chế đặc thù, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng, cần có sự thay đổi trong các quản lý các Chương trình theo hướng đẩy mạnh phân cấp, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp, giao vốn cho địa phương chịu trách nhiệm lồng ghép, chú ý cân bằng giữa vốn sự nghiệp với vốn đầu tư.

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 12.10.2023
21:00 12/10/2023

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 12.10.2023 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Ngày làm việc thứ hai Phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì Phiên họp Đoàn giám sát về 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; Ủy ban Pháp luật họp Phiên toàn thể lần thứ 18; Tọa đàm về tác hại của các sản phẩm thuốc lá mới đối với thanh thiếu niên.

Tăng cường kỷ luật, đôn đốc triển khai thực hiện
20:08 12/10/2023

Nghị quyết 43/2022/QH5 của Quốc hội đã được Quốc hội ban hành hết sức kịp thời, tác động tích cực đến kết quả phục hồi kinh tế trong năm 2022 và năm 2023. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện một số cơ chế, chính sách tại Nghị quyết còn chậm đã khiến Nghị quyết chưa phát huy tối đa hiệu quả như kỳ vọng. Do đó, tại phiên họp chiều 12.10, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu phải tiếp tục đốc thúc, đẩy nhanh tiến độ triển khai, đi đôi với đó là tăng cường kỷ luật, kỷ cương thực hiện. 

Đánh giá đầy đủ, toàn diện việc thực hiện các cơ chế, chính sách tại Nghị quyết số 43 của Quốc hội
18:35 12/10/2023

Chiều 12.10, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục Phiên họp thứ 27, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, trách nhiệm và thời hạn tháo gỡ ngay những vướng mắc
18:12 12/10/2023

Ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021”, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng thời yêu cầu cần tiếp tục rà soát lại các nhiệm vụ, giải pháp trước mắt để tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc, trong đó, phải xác định rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành cụ thể.

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 11.10.2023
21:00 11/10/2023

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 11.10.2023 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Khai mạc Phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp giao ban với các vụ, đơn vị; Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh tiếp Đại sứ Pháp tại Việt Nam.

Đi vào trọng tâm, bám sát tâm tư, tình cảm của cử tri và Nhân dân
17:16 11/10/2023

Cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khóa XV, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần nghiên cứu xây dựng báo cáo đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, thể hiện đúng đặc thù là tiếng nói của cử tri và Nhân dân.

Quyết liệt hơn trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri
11:22 11/10/2023

Tiếp tục Phiên họp thứ 27, sáng nay, 11.10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Năm, Quốc hội hội khóa XV; kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2023; Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 9.2023.