ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI KHÓA XV (Phiên họp giữa 02 đợt của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV)

Tránh tình trạng “không làm được, không quản được thì cấm”
15:31 18/11/2023

Khẳng định các quy định của dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) phải phù hợp, thống nhất với hệ thống pháp luật, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu các cơ quan phối hợp rà soát kỹ lưỡng, tránh trường hợp “cứ việc gì khó không làm được, không quản được thì cấm”.

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 17.11.2023
21:00 17/11/2023

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 17.11.2023 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024; Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); Tiếp tục chương trình làm việc tại Vương quốc Bỉ của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Ninh Bình; Hội thảo trao đổi về một số nội dung của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Giám sát thực hiện các điều ước quốc tế biên giới lãnh thổ Việt Nam - Campuchia tại tỉnh Bình Phước.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)
17:52 17/11/2023

Chiều 17.11, tiếp tục phiên họp giữa hai đợt Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khoá XV, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Tiếp tục hoàn thiện với chất lượng tốt nhất
18:05 16/11/2023

Chiều 16.11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Phải đặt ưu tiên chất lượng lên hàng đầu
17:01 16/11/2023

Với quan điểm dự thảo Luật trình Quốc hội "phải thu hẹp tối đa những vấn đề khác biệt", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, những nội dung còn có ý kiến khác nhau trong dự án Luật Đất đai (sửa đổi) phải được tập trung lập luận, làm rõ ưu điểm, nhược điểm để làm sáng tỏ các quan điểm.

Rành mạch hơn nữa về phân loại, phân nhóm công trình quốc phòng
13:51 16/11/2023

Tiếp tục phiên họp sáng nay, 16.11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo một số vấn đề lớn về giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Hoàn thiện chắc chắn, thận trọng dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
12:03 16/11/2023

Về thời điểm thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi), các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành việc điều chỉnh thời gian trình Quốc hội thông qua dự án Luật từ Kỳ họp thứ Sáu sang kỳ họp tiếp theo để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu Quốc hội nhằm hoàn chỉnh một cách chắc chắn, thận trọng dự thảo Luật quan trọng này.