HỘI THẢO VĂN HÓA NĂM 2024: “Chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao”

Định chế hóa tính “ngoài công lập” để khơi mở nguồn lực
07:32 15/05/2024

Tham dự Hội thảo Văn hóa 2024, GS. TS. THÁI KIM LAN, người sáng lập Bảo tàng Gốm cổ sông Hương (Thừa Thiên Huế), tâm đắc với nỗ lực làm rõ khái niệm văn hóa trong nghĩa đa nguyên để khơi mở nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng và thượng tầng (thiết chế văn hóa, thể thao); bà cũng cho rằng, cần định chế hóa tính “ngoài công lập”, tạo niềm tin cho tư nhân đầu tư vào lĩnh vực này.

Đầu tư đúng mức để có công trình xứng tầm thời đại
07:25 14/05/2024

Cần quan tâm đầu tư các công trình văn hóa, thể thao quy mô lớn, hiện đại, trở thành biểu tượng quốc gia, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, khẳng định bản sắc và vị thế Việt Nam. Đây là ý kiến được nhiều đại biểu đưa ra tại Hội thảo Văn hóa 2024.

Thiết chế văn hóa, thể thao ở Quảng Ninh: Nhà nước và nhân dân cùng làm
17:31 13/05/2024

“Từ chủ trương đến cách làm đúng đắn và phù hợp, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trong tỉnh dần được hoàn thiện về số lượng cũng như chất lượng hoạt động”. Đây là khẳng định của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh tại Hội thảo Văn hóa 2024.

Cần hướng đi mới và tư duy khác
06:53 13/05/2024

Để nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng của Nhân dân, cần một hướng đi mới, một tư duy khác, nhất là tạo cơ chế, chính sách mở để huy động hiệu quả nguồn lực ngoài nhà nước.

Mở rộng hình thức đầu tư để khai thác nguồn lực
06:12 13/05/2024

Gặp khó khăn do không được sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê; tuy nhiên, cũng có đơn vị được phép hợp tác, liên doanh, liên kết, lại không thu hút được đầu tư ngoài ngân sách… Đây là thực tế quá trình quản lý, sử dụng, khai thác thiết chế văn hóa, thể thao.

Khơi thông nguồn lực, từng bước kinh tế hóa văn hóa
18:16 12/05/2024

Phát biểu tại Hội thảo Văn hóa 2024, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá, Hội thảo có ý nghĩa hết sức quan trọng giúp Chính phủ đánh giá, xác định các vấn đề cơ chế, chính sách nhằm khơi thông nguồn lực, đưa văn hóa trở thành động lực tinh thần và phát triển kinh tế - xã hội.

Tạo bệ phóng phát triển thiết chế văn hóa, thể thao
16:05 12/05/2024

Trình bày báo cáo tại Hội thảo Văn hóa 2024, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Các công cụ chính sách, pháp luật sẽ khơi thông, huy động nguồn lực phát triển thiết chế văn hóa, thể thao, cũng là yêu cầu tiên quyết tạo động lực phát triển văn hóa, thể thao.

Số lượng nhà văn hóa lao động quá ít so với nhu cầu
13:58 12/05/2024

Hiện nay, các thiết chế văn hóa, thể thao còn thiếu so với nhu cầu và mong muốn của công nhân, lao động. Bên cạnh đó, đa số nhà văn hóa lao động có cơ sở vật chất đã xuống cấp, trang thiết bị lạc hậu, thiếu đồng bộ...

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Các tham luận, thảo luận của đại biểu rất trách nhiệm, sâu sắc, có cơ sở lý luận và thực tiễn cao
12:25 12/05/2024

Nhấn mạnh 5 nhóm vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện trong phát biểu kết luận Hội thảo Văn hóa 2024, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, về hoàn thiện thể chế, chính sách, cần xây dựng mục tiêu, lộ trình thích hợp để hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật quy định về thiết chế văn hóa, thể thao bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi.

Làm rõ nhu cầu, tạo giá trị gia tăng cho quy hoạch tỉnh
12:05 12/05/2024

Theo TS. Phạm Thị Nhâm, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, cần làm rõ nhu cầu hoạch định cấp vĩ mô và cấp trung quy mô trong hệ thống cấu trúc thiết chế văn hóa, thể thao của quy hoạch tỉnh, để cải thiện các nội dung này, tạo giá trị gia tăng của quy hoạch tỉnh so với thông lệ hiện nay.

4 nhóm giải pháp trọng tâm phát triển hệ thống thiết chế văn hóa
11:15 12/05/2024

Trong phát biểu về "Một số vấn đề đặt ra trong triển khai thực hiện quan điểm, đường lối của Đảng về phát triển thiết chế văn hóa", Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đưa ra 4 nhóm giải pháp trọng tâm để xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thời gian tới.

Tháo gỡ điểm nghẽn về chính sách hợp tác công tư trong mối quan hệ tổng thể, hài hòa lợi ích
11:10 12/05/2024

Tham luận tại Hội thảo Văn hóa 2024, TS. Lê Minh Nam, Ủy viên thường trực, Ủy ban Tài chính - Ngân sách, cho rằng, "nghiên cứu giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn về chính sách hợp tác công tư (PPP) trong quản lý khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao tại các đơn vị sự nghiệp thể thao là nội dung mới, cần được xem xét trong mối quan hệ tổng thể”.

Đề xuất các giải pháp hoàn thiện thể chế, chính sách, huy động tối đa nguồn lực phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao
09:40 12/05/2024

Lời tòa soạn: Sáng nay, 12.5, tại Trung tâm Tổ chức Hội nghị tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thảo Văn hóa năm 2024 với chủ đề “Chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao”. Tại Hội thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh phát biểu khai mạc.

Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu phát biểu:

Hoàn thiện hệ thống luật pháp, thúc đẩy sự nghiệp phát triển nền văn hóa, thể thao trong giai đoạn mới
09:15 12/05/2024

Lời tòa soạn: Sáng nay, 12.5, tại Trung tâm Tổ chức Hội nghị tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thảo Văn hóa năm 2024 với chủ đề “Chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao”. Tại Hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng trình bày Báo cáo đề dẫn Hội thảo. 

Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn:

Một số hình ảnh tại Hội thảo Văn hóa năm 2024
08:46 12/05/2024

Sáng nay, 12.5, tại Trung tâm tổ chức hội nghị tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thảo Văn hóa năm 2024 với chủ đề “Chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao”.