Hội nghị triển khai Chương trình giám sát năm 2023 của Quốc hội

Hướng tới mục tiêu chất lượng, hiệu lực và hiệu quả
05:11 29/09/2022

Dự Hội nghị triển khai Chương trình giám sát năm 2023 của Quốc hội từ các điểm cầu trực tuyến, lãnh đạo Đoàn ĐBQH nhiều địa phương đều thống nhất đánh giá, giải pháp được đưa ra tại hội nghị đã thể hiện tâm huyết, trí tuệ tập thể, cùng hướng đến mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Phát huy những cách làm sáng tạo, hiệu quả đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn
05:06 29/09/2022

Hoạt động giám sát của Quốc hội thời gian qua tiếp tục có sự đổi mới, ngày càng nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đạt được nhiều kết quả quan trọng, được cử tri và nhân dân đánh giá cao. Khẳng định điều này, tại Hội nghị triển khai Chương trình giám sát năm 2023 của Quốc hội, các đại biểu nhấn mạnh, cần tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, cách làm sáng tạo và hiệu quả đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn.

Thận trọng, minh bạch, khách quan, rõ trách nhiệm
05:58 28/09/2022

Theo Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc TRẦN THỊ HOA RY, ngay từ đầu nhiệm kỳ Khóa XV, Quốc hội đã thực hiện nhiều đổi mới trong cách thức tiến hành giám sát chuyên đề, với tinh thần chuẩn bị từ sớm, từ xa, đi sâu, đi sát địa bàn, đối tượng chịu sự giám sát, để đưa ra những đánh giá thận trọng, minh bạch, khách quan và chỉ rõ trách nhiệm. Cách làm này rất cần được phát huy khi tiến hành 4 chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2023.

Khẳng định sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy và cách làm
05:54 28/09/2022

Từ đầu nhiệm kỳ Khóa XV, đặc biệt là năm 2022 đến nay đã đánh dấu sự tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy và cách làm, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội. Khẳng định điều này, tại Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023 diễn ra sáng qua, nhiều đại biểu đề nghị, cần phát huy những mô hình tốt, cách làm hay trong giám sát. Đồng thời, giám sát phải dựa trên tinh thần xây dựng, trong đó xây là căn bản, lâu dài, chống là quyết liệt, triệt để. 

Lựa chọn nội dung giám sát là các lĩnh vực kinh tế, xã hội quan trọng, tác động sâu, rộng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh
23:39 27/09/2022

Trình bày tham luận: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề của Quốc hội tại Hội nghị sáng nay, 27.9, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách Phạm Thúy Chinh cho rằng, cần lựa chọn nội dung giám sát là các lĩnh vực kinh tế, xã hội quan trọng, tác động sâu, rộng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân; lĩnh vực còn có nhiều điểm nghẽn, vướng mắc; lĩnh vực đòi hỏi trách nhiệm giải trình trước Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội của cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng giám sát.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Giám sát phải vì mục tiêu kiến tạo phát triển
12:23 27/09/2022

Phát biểu bế mạc Hội nghị triển khai chương trình giám sát năm 2023 của Quốc hội sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định lại quan điểm nhất quán của Quốc hội đối với hoạt động giám sát, đó là phải trên tinh thần hết sức xây dựng và phải vì mục tiêu kiến tạo phát triển.  

Tiếp tục đổi mới phương pháp, cách thức tham gia giám sát với Quốc hội
12:12 27/09/2022

Tại Hội nghị triển khai Chương trình giám sát năm 2023 sáng nay, 27.9, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã kiến nghị, đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình giám sát những tháng cuối năm 2022 và triển khai chương trình giám sát năm 2023.

Lựa chọn địa bàn khảo sát và giám sát có tính đại diện, đặc thù cao
11:58 27/09/2022

Chia sẻ kinh nghiệm trong tham gia các Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của Ủy ban Pháp luật tại Hội nghị sáng nay, 27.9, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Phương Thủy nêu rõ, việc khảo sát, giám sát thực địa tại địa phương là nội dung không thể thiếu, cần lựa chọn những địa bàn có tính đại diện, đặc thù cao.

Xây dựng chương trình giám sát bám sát tình hình thực tiễn
11:51 27/09/2022

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội những tháng cuối năm 2022 và triển khai Chương trình giám sát năm 2023, đại diện TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh cho rằng, phải xác định tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh công tác giám sát là khâu trọng tâm, “mũi nhọn” để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, phải lựa chọn trúng vấn đề quan trọng của đất nước, các vấn đề mà thực tiễn phát sinh khi triển khai các nghị quyết của Quốc hội.

Xem xét xây dựng kế hoạch giám sát trung hạn
11:02 27/09/2022

Tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình giám sát năm 2023 của Quốc hội sáng nay, 27.9, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội xem xét có kế hoạch giám sát trung hạn hoặc định hướng sớm hơn về các chuyên đề dự kiến giám sát hàng năm. Bởi lẽ, hoạt động kiểm toán mang tính hậu kiểm, kết quả kiểm toán có độ trễ, nên một số trường hợp khó đáp ứng yêu cầu giám sát về tính thời sự, cập nhật.

Góp phần tạo chuyển biến tích cực trong chấp hành và thực hiện pháp luật
10:53 27/09/2022

Tham luận tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023 sáng nay, 27.9, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh khẳng định, hoạt động giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022 đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong chấp hành và thực hiện pháp luật của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, nhất là trên các lĩnh vực được giám sát, được dư luận và cử tri cả nước đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Đổi mới và đẩy mạnh giám sát là khâu trọng tâm, then chốt
09:26 27/09/2022

Trình bày Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác này trong năm 2022 và phương hướng cho năm 2023 tại Hội nghị sáng nay, 27.9, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường khẳng định, trong thời gian qua, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội không ngừng thực hiện mục tiêu “đổi mới và đẩy mạnh công tác giám sát là khâu trọng tâm, then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương: Tăng cường giám sát song hành với chống tham nhũng, tiêu cực
09:17 27/09/2022

Năm 2022, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 1 Kết luận, 2 Nghị quyết quan trọng, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý về hoạt động giám sát. Quán triệt nội dung trọng tâm của các văn bản này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng nhấn mạnh yêu cầu "tăng cường giám sát của Quốc hội song hành và phối hợp với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên phạm vi cả nước". 

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội, góp phần kiểm soát quyền lực và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
06:32 27/09/2022

Lời Toà soạn: Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang 76 năm qua, quán triệt sâu sắc Cương lĩnh, quan điểm, đường lối của Đảng, trước yêu cầu nhiệm vụ phát triển đất nước thời kỳ mới, Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát tối cao. Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu bài viết của ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ “ Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội, góp phần kiểm soát quyền lực và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.

Sự lựa chọn tất yếu!
05:39 27/09/2022

Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình giám sát năm 2023 của Quốc hội, đồng thời cũng là dịp đánh giá, nhìn nhận lại những kết quả đã đạt được, những vấn đề cần tập trung khắc phục để nâng cao hơn nữa hiệu quả giám sát của Quốc hội. 

Sáng mai, 27.9 sẽ diễn ra Hội nghị triển khai Chương trình giám sát năm 2023 của Quốc hội
14:21 26/09/2022

Sáng mai, 27.9, Hội nghị triển khai Chương trình giám sát năm 2023 của Quốc hội sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương. Đây là hội nghị toàn quốc thứ hai về triển khai Chương trình giám sát hàng năm của Quốc hội được tổ chức sau Hội nghị toàn quốc đầu tiên vào tháng 11.2021, cho thấy cách thức triển khai giám sát bài bản, khoa học, chuyên nghiệp và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm bảo đảm hiệu quả, hiệu lực giám sát của Quốc hội.