HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Xem xét chỉ tiêu giảm biên chế tại một số đơn vị đặc thù
10:06 15/03/2024

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023 trên địa bàn, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình kiến nghị Chính phủ ưu tiên các nguồn lực đầu tư mở rộng quy mô hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các lĩnh vực giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, dạy nghề. Cùng với đó, xem xét lại chỉ tiêu giảm 10% biên chế đối với một số đơn vị đặc thù.

Bảo đảm giám sát là trọng tâm, then chốt trong hoạt động của Quốc hội
10:02 15/03/2024

Tại Hội thảo tham vấn ý kiến về hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND do Thường trực Hội đồng Dân tộc tổ chức, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị, cơ quan soạn thảo cần bám sát các chủ trương lớn của Đảng, bảo đảm giám sát phải là trọng tâm, then chốt trong hoạt động của Quốc hội. Giám sát để kiến tạo, phản ứng chính sách linh hoạt, cùng cơ quan hành pháp, tư pháp và cơ quan quyền lực nhà nước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên thực tế.

Sẽ xem xét các nghị quyết giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến hết 2023
10:00 15/03/2024

Thực hiện Chương trình giám sát và Chương trình công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ký ban hành Kế hoạch số 743/KH-UBTVQH15 xem xét việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến hết năm 2023.

Cần phù hợp, tương thích với tình hình thực tế
09:34 15/03/2024

Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 quy định hoạt động giám sát của Quốc hội, HĐND khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương đồng nhất, đồng dạng cho cả nông thôn, đô thị, hải đảo. Trong khi đó, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) đã bước đầu đa dạng hóa mô hình chính quyền địa phương phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo. Sự đổi mới mô hình chính quyền địa phương đòi hỏi cần sửa đổi Luật phù hợp, tương thích với thực tế.

Vận dụng cơ chế đột phá, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
09:26 15/03/2024

Việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 đã góp phần giúp người dân, doanh nghiệp khắc phục khó khăn, thúc đẩy kinh tế của các địa phương tăng trưởng phục hồi và phát triển. Đồng thời, không lỡ nhịp với tiến trình phục hồi kinh tế toàn cầu, tạo nền tảng và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022 - 2025 và các năm tiếp theo. Bên cạnh đó, các chính sách về đầu tư phát triển đã góp phần đẩy nhanh việc triển khai các công trình hạ tầng giao thông kết nối quan trọng, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho các tỉnh, thành vùng Đông Nam Bộ.

Sớm ban hành cơ chế, chính sách về giá dịch vụ
08:37 15/03/2024

Tại buổi làm việc của Đoàn giám sát Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố giai đoạn 2018 - 2023, đại diện một số đơn vị, địa phương kiến nghị, cần ban hành các cơ chế, chính sách về giá dịch vụ làm cơ sở cho các đơn vị sự nghiệp công lập sớm chuyển sang tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư. Đồng thời, giảm biên chế viên chức hưởng hương từ ngân sách.

Xây dựng thống nhất danh mục đơn vị sự nghiệp công lập
08:22 15/03/2024

Làm việc với UBND tỉnh Bình Định và các sở, ngành chức năng, Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023” của Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận nhiều ý kiến, kiến nghị từ thực tiễn. Trong đó, có đề xuất Bộ Nội vụ trình Chính phủ ban hành Đề án đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng xây dựng cụ thể danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập thống nhất trong cả nước.

Phát huy vai trò trụ cột của bảo hiểm xã hội trong hệ thống an sinh
08:19 15/03/2024

Thời gian qua, việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đối với người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được thực hiện kịp thời, đúng pháp luật. Mặc dù vậy, kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về nội dung này chỉ rõ không ít khó khăn, hạn chế cần tập trung khắc phục, tháo gỡ kịp thời để bảo hiểm xã hội thực sự phát huy vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội…

Cần thiết, kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn
12:00 28/02/2024

Một trong những nguyên tắc của hoạt động giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc và Ủy ban của Quốc hội, là tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục; không làm cản trở đến hoạt động bình thường của người được yêu cầu giải trình, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Bảo đảm khách quan, minh bạch, hiệu quả, linh hoạt, kịp thời.

Sớm sửa đổi Nghị quyết liên tịch 525 về tiếp xúc cử tri của ĐBQH
11:49 28/02/2024

Tại Hội thảo “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân nguyện của Quốc hội” do Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân nguyện của Quốc hội tổ chức, nhiều đại biểu đề nghị, sớm sửa đổi Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13 - ĐCTUBTWMTTQVN về việc tiếp xúc cử tri của ĐBQH.

Rà soát, đánh giá lại các tiêu chuẩn, quy chuẩn cao tốc đường bộ
11:42 28/02/2024

Thảo luận về công tác dân nguyện của Quốc hội tại Phiên họp thứ 30, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung phân tích nguyên nhân của tình trạng tăng số vụ tai nạn nghiêm trọng trên một số tuyến cao tốc, đồng thời đề nghị, Chính phủ cần đánh giá lại các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành đối với cao tốc đường bộ.

Chủ động đổi mới cơ chế, phương thức tuyển dụng, quản lý viên chức
11:30 28/02/2024

Sở Tài nguyên và Môi trường giảm 2 đơn vị; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giảm 3 đơn vị; cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong của từng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 2 sở được sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả... Tuy nhiên, sau sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, chưa bảo đảm biên chế theo quy định; chưa chủ động nắm bắt, vận dụng chính sách đổi mới cơ chế, phương thức tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức…

Tăng cường đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, kết luận giám sát
11:17 28/02/2024

Năm 2024, thực hiện hiệu quả chức năng giám sát được HĐND các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, hoạt động chất vấn, giải trình, giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND sẽ tiếp tục được đổi mới. Đặc biệt, tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị sau giám sát, lời hứa sau chất vấn... 

Đẩy nhanh tiến độ dự án theo chính sách hỗ trợ Nghị quyết số 43/2022/QH15
11:14 28/02/2024

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn về tình hình thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11.1.2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị, UBND tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ chương trình, tập trung huy động nguồn lực để thực hiện các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Trong đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, tiến độ thi công các công trình dự án đầu tư năm 2024 và những năm tiếp theo, nhất là các dự án thực hiện theo Nghị quyết số 43/2022/QH15…

Khảo sát thực tế, lắng nghe ý kiến người dân
11:08 28/02/2024

Năm 2024, các đoàn giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu tỉnh Phú Thọ sẽ thực hiện tốt công tác khảo sát thực tế, làm việc với các cơ quan, đơn vị, lắng nghe ý kiến nhân dân để phục vụ các cuộc giám sát. Cải tiến, đổi mới phương pháp, nội dung giám sát, khảo sát, kiểm tra theo hướng cụ thể, chuyên sâu. Tăng cường theo dõi, giám sát thực hiện kết luận phiên chất vấn giải trình, các kiến nghị sau giám sát, các nghị quyết đã ban hành và ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Khẩn trương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
11:00 28/02/2024

Ngày 19.2, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 1058/VPCP-QHĐP về việc triển khai Nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và tổ chức Phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia.

Thực chất, hiệu quả việc phân luồng học sinh
07:42 28/02/2024

UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo các ngành phối hợp giao chỉ tiêu, trình độ đào tạo nghề phù hợp với tình hình thực tế, đồng bộ, thống nhất giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến công tác đào tạo nghề; chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện thực chất, hiệu quả việc phân luồng học sinh sau tốt nghiệp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông tham gia học nghề theo Đề án phân luồng học sinh đã được phê duyệt…