GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC VỀ QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN LẦN THỨ 3 (GIẢI DIÊN HỒNG)