DIỄN ĐÀN KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM NĂM 2023: Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững

Kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững
15:12 17/09/2023

Một số động lực tăng trưởng đang chậm lại, đòi hỏi phải sớm có giải pháp ứng phó trong ngắn hạn và giải pháp căn cơ có tầm chiến lược, lâu dài để tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực tăng trưởng mới giúp đất nước tận dụng thời cơ, ứng phó, vượt qua thách thức, khơi thông nguồn lực và thúc đẩy tăng trưởng, phát triển bền vững. 

Họp báo về Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2023
10:35 17/09/2023

Với chủ đề "Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững", Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2023 sẽ được tổ chức vào ngày 19.9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, TP. Hà Nội.