ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI QUA CÁC THỜI KỲ

Đồng chí Nguyễn Lương Bằng với Mặt trận Việt Minh
15:04 20/04/2024

Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Lương Bằng với bí danh "Sao Đỏ" nổi tiếng thuộc lớp cách mạng tiền bối. Đó là con người khiêm tốn, giản dị, một lãnh đạo mẫu mực, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, rất mực yêu thương đồng chí, đồng bào. Cái tên "Anh Cả" mà đồng chí, đồng đội thường gọi Anh với tất cả sự kính trọng và yêu thương đã nói lên phẩm chất cao đẹp của đồng chí.

Nguyễn Lam - Người Bí thư đầu tiên của Đoàn Thanh niên Cứu quốc
16:01 31/03/2024

Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Lam được nhân dân tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội các Khóa II, IV, V, VI, VII. Về tham gia công tác Mặt trận, đồng chí là cán bộ của Mặt trận dân chủ, là cán bộ của Mặt trận Việt Minh, là Ủy viên Ban Chấp hành Mặt trận Liên Việt toàn quốc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa 1955 - 1960).

“Nữ tướng Việt Minh” Hà Thị Quế
12:21 30/03/2024

Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đồng chí Hà Thị Quế là cán bộ Việt Minh ngay từ ngày Mặt trận Việt Minh được thành lập, là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 1955 - 1960, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Khóa I - khóa thống nhất các tổ chức Mặt trận hai miền sau ngày đất nước được hoàn toàn giải phóng; là đại biểu Quốc hội các Khóa II, III, IV, V và VI; là Ủy viên Trung ương Đảng các Khóa III và IV; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Nhà cách mạng tiền bối Ung Văn Khiêm: Tận hiến cho dân, cho nước
16:16 17/03/2024

Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đồng chí Ung Văn Khiêm là thành viên sáng lập An Nam Cộng sản Đảng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) khóa II và khóa III, là đại biểu Quốc hội các khóa I, II, III, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao rồi Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Đối với sự nghiệp đại đoàn kết, đồng chí Ung Văn Khiêm từng được tổ chức phân công tham gia Mặt trận dân chủ, Mặt trận Việt Minh, Mặt trận Liên Việt và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Xuân Thủy - nhà lãnh đạo tài năng, đức độ và uy tín
11:38 16/03/2024

Nguyễn TúcỦy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Viết về Xuân Thủy là viết về một nhà lãnh đạo tài năng, đức độ và uy tín của cách mạng Việt Nam. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Đảng giao cho ông đảm nhiệm trọng trách ở nhiều lĩnh vực khác nhau, ông đều đã hoàn thành xuất sắc và để lại những dấu ấn không thể phai mờ.

Những kỷ niệm sâu sắc về Chủ tịch Lê Quang Đạo
15:43 10/03/2024

Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Lần đầu tiên tôi được trực tiếp làm việc với anh Lê Quang Đạo là những tháng cuối năm 1982 và quý I.1983, khi Đảng đoàn Mặt trận được giao nhiệm vụ giúp Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa V) chuẩn bị Chỉ thị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới”. Lúc đó, anh được Ban Bí thư phân công thay anh Xuân Thủy phụ trách công tác Dân vận - Mặt trận, còn tôi là thành viên của bộ phận soạn thảo Chỉ thị.

Kỷ niệm sâu sắc với nhà lãnh đạo Lê Văn Lương
15:45 09/03/2024

Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đồng chí Lê Văn Lương là lớp đảng viên đầu tiên của Đảng ta, là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí là tấm gương tiêu biểu về sự kiên trung, bất khuất trước kẻ thù, tận tụy, liêm chính đối với những công việc được Đảng giao; khiêm nhường và bao dung với đồng đội và bạn bè; một con người trọn đời vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Nhân dân.

Đồng chí Hoàng Quốc Việt với công tác vận động quần chúng của Đảng
13:24 17/12/2023

Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Công lao của đồng chí Hoàng Quốc Việt đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta ghi nhận, đánh giá cao. Đồng chí là người thứ tư được tặng Huân chương Sao vàng khi còn đương chức (sau Bác Hồ, Bác Tôn và đồng chí Võ Nguyên Giáp).

Chủ tịch Tôn Đức Thắng - biểu tượng của đoàn kết
16:44 06/10/2023

Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bác Tôn là chiến sĩ lão thành cách mạng, là bạn chiến đấu gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là biểu tượng của đại đoàn kết Bắc - Nam, người con ưu tú của dân tộc. Bác Tôn là vị Chủ tịch đầu tiên và lâu năm nhất của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng
16:11 01/10/2023

NGUYỄN TÚC - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Cụ Huỳnh Thúc Kháng sinh ngày 1.10.1876 trong một gia đình nho học ở Thăng Bình, Tiên Cảnh, Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam - địa phương có truyền thống yêu nước và hiếu học. Năm 1900, Cụ đỗ đầu kỳ thi Hương và đến năm 1904 lại đỗ đầu kỳ thi Hội. Học giỏi, đỗ cao, sớm nổi tiếng, nhưng Huỳnh Thúc Kháng không ra làm quan, bởi lẽ nước đã mất, triều đình đã một bề khuất phục giặc ngoại xâm.

Cụ Nguyễn Văn Tố - bậc hiền tài có đủ nhân - trí - dũng
05:44 25/04/2022

NGUYỄN TÚC - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

LTS: Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta. Với tư tưởng tăng cường khối đoàn kết toàn dân, hòa hợp dân tộc, xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng về mọi mặt, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng và thực thi nhiều biện pháp để tập hợp, sử dụng nhân sĩ, trí thức, nhân tài phục vụ cho sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc. Nhiều nhân sĩ, trí thức được Người mời tham gia bộ máy hành chính và cơ quan chuyên môn ở các cấp, nhất là ở Trung ương, trong đó có Quốc hội. Hướng tới kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Người (19.5.1890-19.5.2022), Báo Đại biểu Nhân dân mở chuyên mục "Những ánh sao khuê" nhằm làm rõ hơn tư tưởng, đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.