Phiên họp Uỷ ban thường vụ Quốc hội

Bế mạc Phiên họp chuyên đề pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
16:11 24/09/2022

Sáng 24.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9. Trong phát biểu bế mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương và khoa học, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội khẩn trương hoàn thành các kết luận, thông báo kết luận để chuẩn bị cho Phiên họp tháng 10 và chuẩn bị tích cực cho Kỳ họp thứ Tư sắp tới.

Tập trung vào 4 nội dung chính
13:01 24/09/2022

Sáng 24.9, tiếp tục Chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Báo cáo một số nội dung của dự thảo Kế hoạch giám sát chi tiết và Đề cương báo cáo của Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”.

Bảo đảm an ninh, tính bền vững trong phát triển năng lượng
11:56 24/09/2022

Cho ý kiến với chuyên đề giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, chuyên đề giám sát cần tập trung làm rõ một số vấn đề lớn như: bảo đảm an ninh năng lượng trong điều kiện hiện nay như thế nào? Chính sách phát triển năng lượng, thu hút đầu tư trong phát triển năng lượng; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển năng lượng; chính sách huy động, quản lý các nguồn lực để đầu tư hạ tầng trong phát triển năng lượng… Quan trọng là phải bảo đảm an ninh, tính bền vững trong phát triển năng lượng.

Trình Quốc hội xem xét dự thảo Nghị quyết thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số xe ô tô qua đấu giá
17:55 22/09/2022

Tiếp tục chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9, chiều 22.9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số xe ô tô thông qua đấu giá vào Chương trình Xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2022.

Thực hiện giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất
13:22 22/09/2022

Kết luận tại Phiên thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sáng nay, 22.9, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị, Ban soạn thảo tiếp tục xác định nguyên tắc, tiêu chí của các trường hợp không phải đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu dự án có sử dụng đất để tránh lạm dụng và thực hiện đúng yêu cầu của Nghị quyết 18-NQ/TW về giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu các dự án có sử dụng đất.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Sửa đổi Luật Đất đai chỉ thể chế hóa những vấn đề đã chín, đã rõ và Trung ương đã có kết luận
10:35 22/09/2022

Nhấn mạnh, sửa đổi Luật Đất đai là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng nêu rõ, việc sửa đổi Luật Đất đai lần này chỉ tập trung thể chế hoá những vấn đề đã rõ, đã chín và Trung ương đã có kết luận, không hợp thức hoá những vấn đề sai phạm trong quản lý đất đai. 

Hoàn thiện bộ tiêu chí, tiêu chuẩn phân loại đô thị và đơn vị hành chính
05:55 22/09/2022

Chiều qua, trên cơ sở cho ý kiến về những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua về nguyên tắc đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210 về phân loại đô thị và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 1211 về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Đồng thời khẳng định, việc sửa đổi hai Nghị quyết này phải góp phần xây dựng, hoàn thiện bộ tiêu chí, tiêu chuẩn về đơn vị hành chính và phân loại đô thị, phân loại đơn vị hành chính. 

Huy động tổng lực cơ sở khám, chữa bệnh để chăm sóc sức khỏe nhân dân
05:39 22/09/2022

Tại Phiên họp chuyên đề pháp luật sáng qua, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc chưa phân cấp chuyên môn kỹ thuật đối với cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập và cơ sở khám, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân là chưa phù hợp với tinh thần Nghị quyết 20/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII. Theo đó, phải huy động tổng lực các cơ sở khám, chữa bệnh để tăng cường chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. 

Nên giữ tên gọi là Luật Hợp tác xã
12:25 20/09/2022

Sáng 20.9, tiếp tục chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Tôn trọng quy luật thị trường, quyền định đoạt của các chủ thể
06:19 20/09/2022

Danh mục hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá và Quỹ bình ổn giá là hai nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau tại dự án Luật Giá (sửa đổi). Đưa ra nguyên tắc thực hiện công tác quản lý giá, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, chúng ta đang hướng tới xây dựng nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, nên nguyên tắc là phải tôn trọng quy luật thị trường, tôn trọng quyền định đoạt về vấn đề giá cả của các tổ chức, cá nhân, chủ thể tham gia thị trường.

Cho ý kiến với Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8.2022
19:11 14/09/2022

Cho ý kiến về Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8.2022, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các cơ quan có liên quan tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để “dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo và dân làm”.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
18:43 14/09/2022

Sáng 14.9, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ Mười lăm, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”. Đây là chuyên đề giám sát tối cao sẽ trình Quốc hội thảo luận tại Kỳ họp thứ Tư tới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Mục tiêu cuối cùng là nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước!
17:20 12/09/2022

Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã không chỉ là để “sắp xếp” mà mục tiêu cuối cùng là nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Và sau sắp xếp, thì các chỉ tiêu đo lường, đánh giá đã làm như thế nào trong những năm vừa qua? Các thiết chế về văn hóa, giáo dục có đáp ứng được yêu cầu phục vụ nhân dân hay không? Đến nay, người dân đánh giá về việc sắp xếp này như thế nào, nhất là những địa phương ở biên giới, hải đảo?... Đây là những lưu ý của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khi cho ý kiến tại phiên họp sáng nay. 

Thực hiện kiểm toán toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm
17:17 12/09/2022

Chiều 12.9, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ Mười lăm, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2022 và kế hoạch kiểm toán năm 2023 của Kiểm toán Nhà nước.