Luật, Nghị quyết Quốc hội Khóa XV

Nghị quyết quy định về thi đua, khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
18:26 07/02/2024

Lời tòa soạn: Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành Nghị quyết số 44/2024/UBTVQH15 quy định về thi đua, khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết:

Nghị quyết về việc sử dụng dự phòng chung, dự phòng nguồn ngân sách trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam
20:34 05/02/2024

Lời tòa soạn: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết số 112/2024/QH15 ngày 18.1.2024 của Quốc hội về việc sử dụng dự phòng chung, dự phòng nguồn ngân sách trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết:

Nghị quyết hướng dẫn việc tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội
20:19 05/02/2024

Lời tòa soạn: Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết số 969/NQ-UBTVQH15 ngày 25.1.2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội.

Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết: 

Quốc hội thông qua Nghị quyết về sử dụng dự phòng chung, dự phòng nguồn ngân sách Trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn
11:36 18/01/2024

Sáng 18.1, tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ Năm, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc sử dụng dự phòng chung, dự phòng nguồn ngân sách Trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) với 466/470 tổng số đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 94,52% tổng số đại biểu Quốc hội.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
11:22 18/01/2024

Sáng 18.1, tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ Năm, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia với 455/465 tổng số đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 92,29%.

NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025, phân bổ vốn ngân sách trung ương năm 2023 cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương
18:10 04/01/2024

Lời tòa soạn: Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết số 942/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025, phân bổ vốn ngân sách trung ương năm 2023 cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết: 

NGHỊ QUYẾT Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024
15:30 29/12/2023

Lời tòa soạn: Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành Nghị quyết số 41/2023/UBTVQH15 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết:                 

NGHỊ QUYẾT Về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV  và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn
17:46 22/12/2023

Lời tòa soạn: Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành Nghị quyết số 109/2023/QH15 về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội Khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ Khóa XV đến hết Kỳ họp thứ Tư.

Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết: