HỘI THẢO VĂN HÓA 2022: THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH VÀ NGUỒN LỰC CHO PHÁT TRIỂN VĂN HÓA

Từ văn hóa - văn nghệ dân gian đến công nghiệp văn hóa
09:25 22/12/2022

Trong thời đại công nghệ số và nối mạng toàn cầu, các giá trị văn hóa - văn nghệ dân gian sẽ được sưu tầm nhanh hơn, bảo tồn tốt hơn và phát huy các giá trị đó mạnh mẽ hơn, đa dạng và sáng tạo hơn nhờ các công nghệ tiên tiến - GS.TS. Lê Hồng Lý, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam nhận định khi tham góp ý kiến cho Hội thảo Văn hóa 2022.

Văn hóa - nguồn lực đặc biệt
06:12 21/12/2022

Phát huy nguồn lực văn hóa là quá trình nhận diện, khơi dậy, phát triển, lan tỏa, khai thác tài nguyên văn hóa một cách phù hợp, hiệu quả, phục vụ cho phát triển đất nước toàn diện và bền vững trong thời kỳ mới.

Giữ hương sắc riêng cho mỗi vùng nông thôn
06:29 20/12/2022

Việc áp dụng những tiêu chí chung cho cả nước, cộng đồng, tộc người trong quá trình xây dựng nông thôn mới có nguy cơ làm mai một bản sắc, “đồng phục hóa” văn hóa nông thôn như nhiều đại biểu đã chỉ ra tại Hội nghị Văn hóa 2022.

Kiến tạo chính sách, nguồn lực phát triển văn hóa
10:36 19/12/2022

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng kỳ vọng, từ Hội thảo Văn hóa 2022 sẽ lan tỏa thông điệp về kiến tạo chính sách, lấp đầy khoảng trống về pháp lý, tạo cơ sở, nguồn lực phát triển văn hóa.

Toàn diện, thẳng thắn, thiết thực
07:14 19/12/2022

Chủ đề Hội thảo Văn hóa 2022 được đánh giá ngắn gọn và súc tích, song bao trùm các khía cạnh khác nhau đối với phát triển văn hóa. Mong muốn, kỳ vọng có thể còn nhiều, nhưng mỗi đại biểu tham dự Hội thảo ở vị trí, lĩnh vực công tác của mình đều thấy thiết thực, người làm nghề thì có niềm tin...

Làm rõ cơ sở thực tiễn và lý luận cho hoạch định chính sách
18:33 18/12/2022

Diễn ra trong 1 ngày, với 800 đại biểu tham dự trực tiếp, Hội thảo Văn hóa 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa” tổ chức ngày 17.12, tại Bắc Ninh đã thành công tốt đẹp. Nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, thẳng thắn, cho thấy bức tranh về văn hóa khá toàn diện, nhiều giải pháp thiết thực. Kết quả Hội thảo quan trọng này sẽ tạo cơ sở thực tiễn và lí luận để Quốc hội xem xét, ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa trong thời gian tới.

Mong sớm có một Nghị quyết nhằm thể chế hóa và tăng cường nguồn lực cho văn hóa
17:10 18/12/2022

Chia sẻ bên lề Hội thảo Văn hóa 2022, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, Phan Thanh Hải kỳ vọng, sau hội thảo này những vấn đề được các đại biểu thảo luận, đề xuất, kiến nghị sẽ được Quốc hội cụ thể hóa bằng Nghị quyết cụ thể nhằm thể chế hóa và tăng cường nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa.

Thấu suốt mạch nguồn tạo nên dòng chảy văn hóa
06:39 18/12/2022

Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, công cuộc chấn hưng văn hóa là khát vọng dân tộc song cũng là nhiệm vụ chính trị cấp bách. Thấu suốt các mạch nguồn tạo nên dòng chảy văn hóa, đưa ra đường dẫn chủ lưu để thu hút nguồn lực thiết yếu cho phát triển là cách để "văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Phát triển công nghiệp văn hóa - phải có tầm nhìn xa
06:35 18/12/2022

Tại Phiên chuyên đề của Hội thảo Văn hóa 2022 sáng qua, các đại biểu nhấn mạnh, Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa cần có tầm nhìn xa để những chính sách, pháp luật đi kèm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, có sức sống lâu dài và có thể hậu thuẫn, hỗ trợ cho sự phát triển của nền công nghiệp văn hóa về lâu dài.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Thể chế văn hoá phải kiến tạo cho mục tiêu chấn hưng và phát triển văn hoá
21:20 17/12/2022

Phát biểu tổng kết và bế mạc Hội thảo Văn hóa năm 2022 “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa” chiều nay, 17.12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, thể chế về văn hóa phải kiến tạo cho mục tiêu chấn hưng và phát triển văn hoá. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Thể chế văn hoá phải kiến tạo cho mục tiêu chấn hưng và phát triển văn hoá
19:31 17/12/2022

Phát biểu tổng kết và bế mạc Hội thảo Văn hóa năm 2022 “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa” chiều nay, 17.12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, thể chế về văn hóa phải kiến tạo cho mục tiêu chấn hưng và phát triển văn hoá. 

Thống nhất nhận thức để khơi thông nguồn lực cho văn hóa
19:05 17/12/2022

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng kỳ vọng, từ Hội thảo Văn hóa 2022 sẽ lan tỏa thông điệp về kiến tạo chính sách, lấp đầy khoảng trống về pháp lý, tạo cơ sở, nguồn lực phát triển văn hóa.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội - Thành phố sáng tạo
17:50 17/12/2022

Phát biểu tham luận tại Hội thảo Văn hóa 2022 chiều 17.12, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết Hà Nội đang tập trung định hướng, chính sách và nguồn lực cho phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng thương hiệu Thành phố sáng tạo. Việc Hà Nội tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO vì mục tiêu lấy nguồn lực văn hóa và sáng tạo văn hóa làm nền tảng cho quá trình phát triển đô thị một cách bền vững.

Phát triển thị trường công nghiệp nội dung - Kinh nghiệm từ Hàn Quốc
17:29 17/12/2022

Ông Park Nark Jong, nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, để chủ động ứng phó với những thay đổi về môi trường trong tương lai và phát triển ngành công nghiệp nội dung trở thành ngành hàng đầu của tăng trưởng đổi mới, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố 3 chiến lược đổi mới và 10 nhiệm vụ chi tiết.

Hội thảo Văn hóa 2022: Kết nối, tổng hợp nguồn lực tạo sức mạnh phát triển văn hóa Việt Nam
16:52 17/12/2022

Phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới cần dựa trên cơ sở phát huy đầy đủ cả nguồn lực trong nước và nguồn lực quốc tế, nguồn lực của nhà nước, doanh nghiệp và xã hội, tất cả cùng kết nối, tạo nên sức mạnh tổng hợp - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh trong tham luận trình bày tại Hội thảo Văn hóa 2022, chiều 17.12.