ĐƯA NGHỊ QUYẾT VÀO CUỘC SỐNG

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký chứng thực ban hành Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
16:03 06/07/2023

LTS: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký chứng thực ban hành Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết:

Giám sát đúng, trúng, chỉ rõ địa điểm, quy rõ trách nhiệm
10:34 28/06/2023

Tại Kỳ họp thứ Năm, với 451/459 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, bằng 91,3% tổng số đại biểu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024. Theo đó, trong năm 2024, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao hai chuyên đề liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội và việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội.

Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết hướng dẫn tổ chức giải trình tại các cơ quan Quốc hội
20:03 14/06/2023

Chiều 14.6, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết về hướng dẫn hoạt động giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển tỉnh Nghệ An
13:31 25/05/2023

Sáng 25.5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị cho ý kiến về Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30.7.2013 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Ba giải pháp cần đặc biệt quan tâm!
06:28 29/01/2023

Theo TS. Lê Bá Chí Nhân - chuyên gia kinh tế, các mục tiêu của năm 2023 rất “nặng”, để đạt được phải đặc biệt quan tâm 3 nhóm giải pháp trong Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. 

Quyết sách hợp lòng dân!
06:06 10/01/2023

Sáng qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1.1.2023 đến ngày 31.12.2024. Những chính sách không chỉ những người làm trong lĩnh vực y tế, mà cử tri và nhân dân cả nước rất chờ đợi - quyết đáp của Quốc hội hợp lòng dân!