Chuyên đề: Chính sách dân tộc và Tôn giáo

Nếp sống văn hóa trong sinh hoạt đạo - đời
07:44 17/10/2023

Thời gian qua, các giá trị văn hóa, nhân văn của tín ngưỡng, tôn giáo có tác động tích cực, làm phong phú đời sống văn hóa của người dân, góp phần quan trọng bảo tồn văn hóa truyền thống, duy trì đạo đức xã hội, hướng đến hệ giá trị mới phù hợp với đời sống hiện đại, chân - thiện - mỹ.

Khơi dậy và phát huy giá trị tốt đẹp
07:30 17/10/2023

Trong bối cảnh đất nước đang hội nhập mạnh mẽ, văn hóa chịu nhiều tác động, có xu hướng biến đổi, mai một bản sắc…, việc khơi dậy và phát huy giá trị tốt đẹp của tín ngưỡng, tôn giáo để giữ gìn, phát triển văn hóa Việt Nam thực sự cấp thiết.

Kết tụ, bồi đắp, làm giàu bản sắc Việt
07:12 17/10/2023

Tín ngưỡng, tôn giáo không chỉ là một thành tố của văn hóa mà còn là nguồn lực góp phần lưu giữ, bồi đắp, phát triển nền văn hóa Việt Nam đa dạng, phong phú, đậm đà bản sắc.

Phát huy sức mạnh tổng hợp
07:15 30/09/2023

Các tôn giáo với những cách làm hay, mô hình thiết thực đã đóng góp quan trọng vào công tác giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ an ninh Tổ quốc; đây là nguồn lực cần tiếp tục phát huy thời gian tới.

Cuộc sống bình an để yên tâm tu đạo
07:13 30/09/2023

Cùng sự chung tay của chức sắc, cơ sở tôn giáo và sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, tại nhiều địa phương, phong trào giữ gìn an ninh trật tự đã được triển khai tích cực, góp phần xây dựng cuộc sống bình yên, đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Đoàn kết vì mục tiêu chung
07:12 30/09/2023

Những năm qua, các mô hình phát huy sự đoàn kết, hỗ trợ của các chức sắc tôn giáo người Chăm với lực lượng vũ trang của huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, đã phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương.

Ứng xử đúng với di sản có không gian thiêng
08:35 19/09/2023

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, không phải di sản nào cũng có thể đưa ra trình diễn và đề xuất không đưa Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt ra ngoài không gian tâm linh, làm mất đi tính “thiêng”, trần tục hóa tín ngưỡng, dẫn đến nhiều người hiểu sai lệch về di sản.

Cần giải pháp đồng bộ, kịp thời
08:29 19/09/2023

GS.TS. Từ Thị Loan, Chủ tịch Hội đồng khoa học, Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam góp ý, những giải pháp đồng bộ, chính sách kịp thời sẽ giúp bảo tồn và phát huy tốt hơn giá trị của di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, tránh sa vào trạng thái cực đoan: hoặc cấm đoán, quản lý quá cứng nhắc; hoặc buông lỏng, để tự do phát triển, bóp méo bản chất của di sản.

Thống nhất nhận thức và hành động
08:28 19/09/2023

Trước những ý kiến còn khác nhau về bảo tồn, phát huy giá trị Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt, PGS.TS. Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, mong muốn các bên liên quan cần có tinh thần đoàn kết, không vị lợi để có sự đồng cảm, chia sẻ trong bảo vệ di sản.

Ồ ạt “sân khấu hóa” nghi lễ hầu đồng
08:24 19/09/2023

Sau khi Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, hoạt động tuyên truyền, quảng bá về di sản diễn ra mạnh mẽ, việc “sân khấu hóa” nghi lễ hầu đồng đang diễn ra khá ồ ạt và khó kiểm soát…

Giữ giá trị gốc trong không gian thiêng
07:42 27/08/2023

Để then được bảo tồn và phát huy giá trị trong đời sống đương đại, các chuyên gia cho rằng, phải đa dạng hóa phương thức bảo tồn di sản trên cơ sở lưu giữ những giá trị nguyên gốc, để then được sống trong không gian thiêng của cộng đồng.

Thực hành, sáng tạo và truyền dạy
07:40 27/08/2023

Sau khi Thực hành then của người Tày, Nùng, Thái được UNESCO ghi danh, tỉnh Tuyên Quang đã tập trung nghiên cứu vận dụng linh hoạt cơ chế, chính sách để hỗ trợ việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản này.

Phức thể văn hóa, tín ngưỡng
07:38 27/08/2023

Then là hình thức sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng lâu đời, được ưa chuộng và phổ biến trong cộng đồng Tày, Nùng, Thái; trải qua thăng trầm lịch sử và ảnh hưởng của quá trình giao thoa văn hóa, then vẫn tồn tại, giữ vai trò quan trọng, tổng hòa sức mạnh tinh thần và bản sắc dân tộc.

Phát huy sức mạnh nội tại
05:19 09/08/2023

Thực tế chứng minh các tôn giáo thực sự là nguồn lực quan trọng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới; để các nguồn lực được khai thông hiệu quả cần có sự đổi mới, hoàn thiện về cơ chế, chính sách, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các tổ chức tôn giáo...

Tạo động lực phát triển bền vững
05:16 09/08/2023

Sau hơn 10 năm tích cực hưởng ứng và tham gia phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, với quyết tâm chính trị cao cùng sự đồng thuận và ý chí vươn lên mạnh mẽ của nhân dân các dân tộc, đặc biệt là đồng bào các tôn giáo, tỉnh Lâm Đồng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, dẫn đầu khu vực Tây Nguyên trong xây dựng nông thôn mới.

Chung sức, đồng lòng, nhân lên nguồn lực
05:14 09/08/2023

Gắn với giáo lý hòa hợp dân tộc, tôn giáo đồng hành cùng Tổ quốc, thời gian qua, các tổ chức tôn giáo đã vận động tín đồ, nhân dân tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, góp phần tạo nên những thay đổi to lớn, toàn diện.

Huy động tối đa nguồn lực
07:59 30/07/2023

Ô nhiễm môi trường đang có xu hướng gia tăng và là vấn đề đáng báo động trên toàn cầu; bởi vậy, cần có sự tham gia của toàn dân, trong đó đồng bào tôn giáo có vai trò quan trọng, tạo sức mạnh tổng hợp giải quyết vấn đề này.

Khởi xướng và hành động
07:57 30/07/2023

Những năm qua, các tôn giáo đã thể hiện là lực lượng quan trọng trong bảo vệ môi trường, khôi phục cân bằng sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu; nhiều sáng kiến, mô hình đã được các tổ chức tôn giáo khởi xướng, hành động, đem lại hiệu quả thiết thực.

Những đổi thay tích cực
07:55 30/07/2023

Việc các chức sắc, nhà tu hành vận động, hướng dẫn tín đồ chung tay bảo vệ môi trường đã tạo nên những đổi thay tích cực, hình thành các không gian sạch đẹp, hài hòa với thiên nhiên tại khu dân cư và xứ đạo, cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân.

Nhìn nhận thấu đáo, ứng xử nhất quán
06:34 15/07/2023

Việt Nam được đánh giá có mức độ đa dạng tôn giáo thuộc hàng đầu thế giới. Theo PGS.TS. Chu Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, điều này góp phần quan trọng làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân, song cũng dễ nảy sinh các hiện tượng phức tạp, đòi hỏi cách ứng xử, quản lý phù hợp.