Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại Thái Bình 

Xem với cỡ chữ
Chiều 1.11, tại Thái Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại Tổ dân phố số 10, phường Đề Thám, TP Thái Bình.

Cùng dự có: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng; đại diện cán bộ, lãnh đạo và đông đảo nhân dân Tổ dân phố số 10.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu 

Báo cáo những kết quả làm được trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đại diện Tổ dân phố số 10 cho biết, thực hiện việc vận động đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng, đến nay tổ dân phố đã có 150 cơ sở sản xuất, kinh doanh và 20 hộ kinh doanh dịch vụ; số hộ cận nghèo còn 3 hộ, hộ nghèo 3 hộ… Về đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái, tổ dân phố đã tích cực vận động các hộ gia đình thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh trong giao tiếp, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, kính già, yêu trẻ, bình đẳng nam nữ, bài trừ các thủ tục mê tín dị đoan, kết hợp vận động nhân dân tham gia xây dựng các thiết chế văn hóa cộng đồng…

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Ban công tác Mặt trận Tổ dân phố số 10 xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2021 với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc và các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc 

Bày tỏ vui mừng tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con nhân dân tại Tổ dân phố số 10, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nêu bật ý nghĩa của Ngày hội, hình thức sinh hoạt cộng đồng thiết thực nhằm xây dựng, củng cố mối quan hệ gắn bó của cộng đồng dân cư. Qua đó, hun đúc sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; khơi dậy truyền thống, ý chí cách mạng trong Nhân dân. Đây cũng là dịp đánh giá, tổng kết các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, biểu dương, tôn vinh những tập thể, hộ gia đình, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện các chủ trương, của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, hạnh phúc.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH nêu rõ, trong điều kiện đất nước bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19, miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại do bão lũ gây ra, trước yêu cầu vừa phục hồi, phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch, phòng chống, thiên tai, hơn bao giờ hết mỗi khu dân cư cần phát huy mạnh hơn nữa tinh thần đoàn kết, truyền thống tương thân, tương ái quý báu của dân tộc, tiếp tục chia sẻ, ủng hộ đồng bào đang gặp khó khăn do bão lụt. Cùng với đó, tiếp tục đoàn kết phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra, lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng.

Ảnh: Trung Thành

Ghi nhận những kết quả bà con nhân dân Tổ dân phố số 10 đã đạt được và để tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH đề nghị, cấp ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận động viên nhân dân thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Trong đó, Mặt trận và các chi hội đoàn thể phân công, giúp đỡ để 3 hộ nghèo và 3 hộ cận nghèo trong Tổ dân phố sớm thoát nghèo...

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn 

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH mong muốn và tin tưởng các cấp ủy, chính quyền của Thái Bình tăng cường chỉ đạo, phối hợp để Mặt trận tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân, tuyên truyền kịp thời tới Nhân dân những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; Nghị quyết đại hội đảng các cấp…

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc tặng quà cho Tổ dân phố số 10, phường Đề Thám, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình

+ Tại Ngày hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc đã tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và các hộ gia đình tiêu biểu trên địa bàn; trao 50 triệu đồng tặng Tổ dân phố số 10.

Tin và ảnh: Trung Thành