Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp giao ban với các vụ, cục, đơn vị của Văn phòng Quốc hội

Sáng 3.12, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã chủ trì họp giao ban giữa Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội với các vụ, cục, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội, bàn việc chuẩn bị các hoạt động tổng kết năm; xây dựng kế hoạch công tác năm 2022 và một số công việc quan trọng khác.