Tổng Thanh tra Chính phủ làm việc với Ban tiếp công dân Trung ương tại TP Hồ Chí Minh 

Xem với cỡ chữ
Ngày 16.10, tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại TP Hồ Chí Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đã làm việc với Ban Tiếp dân Trung ương và đại diện các bộ phận tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của cơ quan trung ương trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Cùng dự cuộc làm việc có: Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp, Cục trưởng Cục III  Trần Văn Mây cùng các cán bộ đại diện Văn phòng Chính phủ, Ban Dân nguyện, Ban Nội chính Trung ương…

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại buổi làm việc

Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp cho biết, trong 9 tháng đầu năm, Ban Tiếp Công dân Trung ương đã tiếp 2.492 lượt với 8.817 công dân trình bày 2.061 vụ việc, trong đó, có 1.166 vụ khiếu nại, 257 vụ tố cáo, phản ánh và kiến nghị có 638 vụ; khiếu nại đông người là 212 vụ với 268 lượt đoàn tập trung khiếu kiện tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương.

Với nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân đã được Ban Tiếp công dân Trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong thời gian Tết Nguyên đán 2020, Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương và Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XIV… Theo ông Nguyễn Hồng Điệp, sự phối hợp giữa các cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Ban Dân nguyện, Ban Nội chính Trung ương và các địa phương… là vấn đề cốt lõi giúp hạn chế các vụ việc khiếu kiện vượt cấp cũng như vụ việc khiếu kiện tồn đọng, lâu dài. Đây là giải pháp mang lại hiệu quả cao trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo. Người dân rất hài lòng, phấn khởi với kết quả giải quyết các vụ việc mà cơ quan đã thực hiện.

Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp  báo cáo công tác tiếp công dân 9 tháng đầu năm

Để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, Cục trưởng Cục III Trần Văn Mây đề xuất: Với những vụ việc người dân khiếu kiện tại cơ quan tiếp công dân, nên thông báo sớm với đơn vị để nắm rõ thông tin, qua đó, đơn vị sẽ chủ động hơn trong việc lập kế hoạch cũng như tổ chức việc thực hiện. Kết quả 15/18 vụ việc phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương, Cục III đã xử lý xong, còn 3 trường hợp đã báo cáo và vừa qua cũng xử lý dứt điểm, ông cho biết thêm.

Kết luận buổi làm việc, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá cao kết quả đạt được của Ban Tiếp công dân Trung ương tại TP Hồ Chí Minh trong 9 tháng đầu năm. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được các cơ quan tham gia tiếp dân tại Trụ sở Ban Tiếp công dân Trung ương tại TP Hồ Chí Minh chú trọng, thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tính công khai, dân chủ, đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật; tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân, hướng dẫn nhân dân tận tình, đảm bảo lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân

Ông Lê Minh Khái đánh giá, tình hình khiếu nại tố cáo 9 tháng 2020 có giảm trên 3/4 tiêu chí (giảm về số người, số vụ và những vụ việc khiếu nại đông người). Tuy nhiên về số lượng đơn khiếu nại, tố cáo lại tăng. Trong đó, khiếu nại và tố cáo liên quan đất đai vẫn chiếm phần lớn. Qua phân tích số liệu giải quyết, có đến 71% trường hợp khiếu nại sai, khiếu nại có đúng, có sai khoảng 21%, còn lại là khiếu nại đúng. Về tố cáo, có khoảng 76% vụ việc người dân tố cáo sai; 24% vụ việc có đúng, có sai. Để tránh trường hợp chuyển đơn lòng vòng, Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan tại trụ sở Tiếp công dân Trung ương, thống nhất hướng dẫn, trả lời cho người dân. Bên cạnh đó là tăng cường trao đổi nội bộ, thống nhất quan điểm trước khi thông báo kết quả cho người dân.

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho rằng, các cơ quan chức năng đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân, mà còn ảnh hưởng đến vấn đề ổn định an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội. Ông đề nghị Ban Tiếp công dân Trung ương tiếp tục tăng cường tiếp dân tại phía Nam, tránh trường hợp người dân phải lặn lội ra thủ đô Hà Nội vất vả, có nguy cơ gây phức tạp về trật tự xã hội.

Tổng Thanh tra Chính phủ cũng lưu ý, cán bộ tiếp dân phải nâng cao trách nhiệm với bà con, cần có chuyên môn giỏi và cái tâm để giải quyết cho dân. Việc tiếp công dân là hàng ngày, thường xuyên nên cần tập trung nắm tình hình, chuyển sang cơ quan chức năng để giải quyết kịp thời, tránh gây bức xúc và làm phức tạp thêm tình hình.

Tiếp đó, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái và Đoàn công tác cùng lãnh đạo Trụ sở Ban Tiếp dân Trung ương tại TP Hồ Chí Minh đã nghe công dân khiếu nại 3 vụ việc.

Hoàng Anh