Tổng LĐLD Việt Nam kêu gọi công nhân, viên chức, lao động cả nước chung tay ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung 

Xem với cỡ chữ
Chiều 19.10, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 16. Tại Hội nghị, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã kêu gọi các cấp công đoàn, cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động trên cả nước quyên góp, ủng hộ đồng bào miền trung bị thiệt hại do mưa lũ, thân nhân các chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ ứng cứu người bị nạn.
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung

Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn tập trung tuyên truyền, vận động trong cán bộ, công nhân, viên chức, đoàn viên công đoàn, người lao động của cấp mình, bằng những hành động thiết thực, quyên góp ủng hộ, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nhân dân, trong đó có đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Đối với các địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp, đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn tham gia cứu hộ, cứu nạn với tinh thần khẩn trương, nhưng phải bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đoàn viên công đoàn, người lao động cùng với người sử dụng lao động chung sức, nỗ lực khắc phục thiệt hại, ổn định sản xuất, đời sống của người dân, hoạt động của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị ngay sau khi diễn biến thời tiết tốt lên.

Các Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung

Các cấp Công đoàn Việt Nam gương mẫu, đồng lòng thực hiện, thường xuyên báo cáo tình hình về Tổng LĐLĐ Việt Nam để có sự chỉ đạo, điều tiết kịp thời, hiệu quả.

Tại hội nghị, các ủy viên Đoàn Chủ tịch và các đại biểu đã quyên góp được gần 18 triệu đồng.

Lê Hùng