Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV