Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang dự Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XII - năm 2017