Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị triển khai công tác năm 2021 của Văn phòng Chủ tịch Nước 

Xem với cỡ chữ
Chiều 21.1, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Văn phòng Chủ tịch Nước.

Cùng dự có Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ và các cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng Chủ tịch Nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng biểu dương những kết quả Văn phòng Chủ tịch Nước đã đạt được trong năm 2020. Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước nhấn mạnh ý nghĩa, vị trí, tầm quan trọng của công tác Văn phòng - cơ quan tham mưu chiến lược, đề xuất chủ trương, biện pháp, kiến nghị công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch Nước đã được pháp luật quy định; đồng thời, mong muốn, trong thời gian tới, cán bộ, viên chức, người lao động của Văn phòng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, không ngừng phấn đấu để làm tốt công tác chuyên môn; đồng thời lưu ý mỗi cán bộ, viên chức, người lao động Văn phòng tiếp tục trau dồi kiến thức chuyên môn, “phải có trình độ, bản lĩnh trí tuệ và phương pháp làm việc phù hợp để tham mưu được, tham mưu đúng”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự hội nghị
Ảnh: Trí Dũng

Cùng với sự phấn đấu của mỗi cá nhân, Văn phòng Chủ tịch Nước cần có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ, quan tâm đến chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức, người lao động, bảo đảm công tác chuyên môn đi đôi với công tác xây dựng Đảng, đoàn thể.

Nhân dịp đầu năm mới 2021, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước chúc cán bộ, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch Nước nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Bước sang năm mới, mỗi cán bộ, viên chức, người lao động tràn đầy niềm tin, đưa Văn phòng Chủ tịch Nước bước vào giai đoạn phát triển mới tốt đẹp hơn.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2020, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch Nước Phạm Thanh Hà cho biết, tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công chức, người lao động phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động triển khai các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao; nghiên cứu, tham mưu, phục vụ có hiệu quả hoạt động đối nội, đối ngoại của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước và Phó Chủ tịch Nước.

Về công tác chuyên môn, Văn phòng Chủ tịch Nước tham mưu, phục vụ Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước, Phó Chủ tịch Nước thực hiện chương trình công tác của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Công tác tham mưu, phục vụ trong lĩnh vực lập pháp, hành pháp, tư pháp, quốc phòng - an ninh bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra.

Đảng ủy - lãnh đạo Văn phòng đã phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo các cấp ủy và đảng viên trong toàn Đảng bộ triển khai, hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác năm 2020. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường; việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng nghiêm túc, bảo đảm mục đích, yêu cầu. 

Năm 2021 có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Văn phòng Chủ tịch Nước tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, trí tuệ tập thể, quyết tâm nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác, triển khai thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đề ra. Trong đó, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, trình độ chuyên môn, nhạy bén với thực tiễn, nắm vững và vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào công tác nghiên cứu, tham mưu, phục vụ các hoạt động đối nội và đối ngoại của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước, Phó Chủ tịch Nước. 

NS