TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ VŨ HẢI HÀ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

Xem với cỡ chữ

 Họ và tên: VŨ HẢI HÀ
- Ngày sinh: 01/3/1969         Nam/Nữ: Nam       Dân tộc: Kinh 
- Quê quán: Xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Ngày vào Đảng: 01/4/1995    Ngày chính thức: 01/4/1996
- Trình độ được đào tạo:     
+ Giáo dục phổ thông: 12/12
+ Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Ngôn ngữ tiếng Anh, Cử nhân Luật
+ Học hàm, học vị: Thạc sĩ Chính sách công
+ Lý luận chính trị: Cao cấp
+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh (Đại học), Tiếng Tây Ban Nha (Đại học), Tiếng Pháp (Cơ bản)
- Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam; Huân chương Tự do (Ixala) hạng Ba và Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch Nước CHDCND Lào; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
- Kỷ luật: Không
- Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XIII
- Đại biểu Quốc hội Khóa XIII, XIV
- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Chức vụ, nơi công tác
10/1986 - 8/1995 Biên chế trong Công an nhân dân (học viện và sinh viên các trường trong và ngoài Công an nhân dân)
8/1995 - 5/2002 Chuyên viên, Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội.
5/2002 - 02/2005 Phó vụ trưởng, Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội.
02/2005 - 10/2005 Phó vụ trưởng, phụ trách Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội.
10/2005 - 11/2007 Quyền Vụ trưởng, Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội.
11/2007 - 7/2011 Vụ trưởng, Vụ Đối ngoại Văn phòng Quốc hội.
7/2011 - 11/2013 Ủy viên Thường trực, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Khóa XIII
11/2013 - 5/2016 Phó Chủ nhiệm, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Khóa XIII

Từ 5/2016 đến nay:

Phó Chủ nhiệm, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Khóa XIV. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Từ   06/04/2021 Tại Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội Khóa XIV được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội