TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ TRẦN VĂN SƠN BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 

Xem với cỡ chữ

Họ và tên: TRẦN VĂN SƠN

- Ngày sinh: 01/12/1961

- Nam/Nữ: Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

- Ngày vào Đảng: 19/5/1995
- Ngày chính thức: 19/5/1996

- Trình độ được đào tạo:

+ Giáo dục phổ thông: 10/10

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư kinh tế xây dựng

+ Học hàm, học vị: Thạc sỹ

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Anh C

- Khen thưởng:

+ Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2001), Nhì (năm 2017).

- Kỷ luật: không

- Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII, XIII

- Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

01/1988 - 6/1988

Chuyên viên phòng Tổ chức lao động tiền lương - Xí nghiệp xây dựng số 1 - Liên hợp xây dựng nhà ở tấm lớn số 1 - Bộ Xây dựng

7/1988 - 5/1992

Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Xí nghiệp Xây dựng số 1; Đội trưởng Đội xây dựng - Liên hợp xây dựng nhà ở tấm lớn số 1 - Bộ Xây dựng

5/1992 - 7/1994

Đội trưởng, Chủ nhiệm công trình, Xí nghiệp xây dựng số 3, Công ty Xây dựng số 4 - Bộ Xây dựng

7/1994 - 9/1996

Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 4; Giám đốc Công ty Xây dựng số 4 - Bộ Xây dựng; Giám đốc điều hành Dự án Tổng Công ty xây dựng Hà Nội, Bộ Xây dựng

9/1996 - 7/2003

Bí thư Đảng ủy Công ty Xây dựng số 4; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội; Quyền Giám đốc, Giám đốc Công ty xây dựng số 4 - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Bộ Xây dựng

7/2003 - 10/2003

Phó Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch Thống kê - Bộ Xây dựng

10/2003 - 10/2007

Bí thư Đảng ủy; Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - Bộ Xây dựng

10/2007 - 02/2009

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - Bộ Xây dựng

02/2009 - 3/2014

Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng

3/2014 - 10/2015

Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Khóa XII; Đến tháng 11/2014 được phân công là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên

10/2015 - 10/2020

Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2015 - 2020; tháng 8/2016, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Khóa XIV tỉnh Điện Biên; Ủy viên Đảng ủy Quân khu 2, Bí thư Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2020-2025

Từ 10/2020 đến nay

Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII, Đại biểu Quốc hội Khóa XIV, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ; ngày 01/12/2020 được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Từ 08/4/2021 Tại Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội Khóa XIV được bầu làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ