TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ PHẠM THỊ THANH TRÀ BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ 

Xem với cỡ chữ

Họ và tên: PHẠM THỊ THANH TRÀ

- Ngày sinh: 21/01/1964

- Nam/Nữ: Nữ

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Xã Nam Yên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

- Ngày vào Đảng: 12/6/1993
- Ngày chính thức: 12/6/1994

- Trình độ đào tạo:

+ Giáo dục phổ thông: 10/10

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân sư phạm Ngữ văn

+ Học hàm, học vị: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

- Khen thưởng:
Huân chương Lao động hạng Nhì

- Kỷ luật: Không.

- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, XIII

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

9/1985 - 8/1987

Giáo viên Trường Trung tâm thực hành huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

9/1987 - 10/1997

Cán bộ chỉ đạo chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

11/1997 - 11/1999

Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

12/1999 - 11/2000

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

12/2000 - 01/2002

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái

02/2002 - 01/2006

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (từ tháng 10/2005), Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái

02/2006 - 3/2008

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái

4/2008 - 4/2011

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái

4/2011 - 5/2014

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Yên Bái, tỉnh Yên Bái

5/2014 - 9/2016

- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái

- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII (tháng 01/2016)

10/2016 - 01/2017

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh Yên Bái

02/2017 - 9/2020

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh Yên Bái.

Từ 10/2020 đến nay

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Từ 08/4/2021 Tại Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội Khóa XIV được bầu làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ