TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN HÙNG BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Xem với cỡ chữ

Họ và tên: NGUYỄN VĂN HÙNG

- Ngày sinh: 20/4/1961

- Nam/nữ: Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Xã Vĩnh Trung, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

- Ngày vào Đảng: 15/12/1982  Ngày chính thức: 15/6/1984

- Trình độ được đào tạo:     

+ Giáo dục phổ thông: 10/10

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Bằng Tốt nghiệp hệ cao cấp (bậc đại học) thanh vận; Cử nhân Kinh tế

+ Học hàm, học vị: Thạc sĩ Triết học

+ Lý luận chính trị: Cử nhân

+ Ngoại ngữ: Nga C, Anh B

- Khen thưởng:

Huân chương Lao động hạng Nhất và nhiều Bằng khen

- Kỷ luật: Không

- Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII, XIII

- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

3/1979 - 7/1983

Nhập ngũ vào Quân chủng Hải quân, đào tạo kế toán tài vụ, trợ lý quân nhu, quản lý tiểu đoàn 5; Tiểu đội trưởng, Tiểu đoàn 8, Đoàn 403, Bộ Tư lệnh Hải quân

7/1983 - 9/1984

Xuất ngũ, chuyển công tác về huyện đoàn Bến Hải, tỉnh Bình Trị Thiên; Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn

9/1984 - 8/1988

Công tác tại huyện đoàn Bến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ huyện đoàn, phụ trách thanh niên công nhân và quốc phòng - an ninh. Tháng 9/1984 - 9/1988: Học Trường Đoàn Cao cấp, Trưởng Ban Cán sự, Phó Bí thư chi bộ khóa III cao cấp

8/1988 - 7/1989

Phó ban tỉnh đoàn Bình Trị Thiên, Phó Bí thư Đoàn Dân chính Đảng, Bình Trị Thiên

7/1989 - 12/1991

Ủy viên Ban chấp hành, Phó Ban Phong trào, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Phong trào; Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Phong trào Tỉnh đoàn kiêm Bí thư Đoàn Dân chính Đảng

01/1992 - 11/1997

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Quảng trị, Bí thư Chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn

11/1997 -  4/2001:

Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bí thư tỉnh Đoàn Quảng Trị, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Quảng trị, Bí thư Chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn

4/2001 - 4/2004

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư Chi bộ cơ quan Ủy ban kiểm tra,Tỉnh ủy Quảng Trị

4/2004 - 01/2008

Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đakrông

01/2008 - 6/2011

Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà

6/2011 - 12/2014

Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đông Hà

01/2015 - 10/2015

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

10/2015 - 7/2016

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

7/2016 - 7/2020

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị

Từ 7/2020 đến nay

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Từ 08/4/2021 Tại Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội Khóa XIV được bầu làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch