TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ĐẮC VINH Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

Xem với cỡ chữ

- Họ và tên : NGUYỄN ĐẮC VINH
- Ngày sinh: 25/11/1972.      Nam/Nữ: Nam.        Dân tộc: Kinh.
- Quê quán: Xã Quỳnh Dị, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
 (nay là phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An)
- Ngày vào Đảng: 24/11/2003    Ngày chính thức: 24/11/2004
- Trình độ được đào tạo:     
+ Giáo dục phổ thông: 12/12
+ Chuyên môn nghiệp vụ: Tiến sĩ Hóa học.
+ Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ. 
+ Lý luận chính trị: Cao cấp.
+ Ngoại ngữ: Anh văn (First Certificate in English, C),  Tiệp Khắc.
- Khen thưởng: Huân chương Lao động Hạng Ba năm 2016; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ các năm 2010, 2018; Huân chương Tự do hạng Nhì của nước CHDCND Lào năm 2019.
- Kỷ luật: Không.
- Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng Khóa XI
- Uỷ viên Trung ương Đảng Khóa XII, XIII
- Đại biểu Quốc hội Khóa XIII, XIV
- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Chức vụ, nơi công tác
1986 - 1989 Đoàn viên Trường THPT Yên Hòa, quận Từ Liêm, Hà Nội.
9/1989 - 6/1990 Đoàn viên, Lưu học sinh tiếng Slovakia tại Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.
9/1990 - 6/1991 Học ngoại ngữ tại Trường tiếng Kosice, Slovakia.
9/1991 - 6/1996 Sinh viên Trường Đại học Tổng hợp kỹ thuật Bratislava, Slovakia.
9/1996 - 10/2000 Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Tổng hợp kỹ thuật Bratislava, Slovakia.
02/2001 - 8/2008 - Cán bộ giảng dạy tại Bộ môn Công nghệ Hóa học, Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Bí thư Liên chi đoàn Khoa Hóa học (2002 – 3/2004); Phó Bí thư Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội, Bí thư Đoàn trường Đại học Khoa học Tự nhiên (3/2004 – 5/2007); Bí thư Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội (5/2007 – 8/2008); Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn (từ 12/2007).
- Phó Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ Hóa học, Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (12/2003 – 8/2008); Phó chủ nhiệm khoa Hóa học (12/2007 – 8/2008).
- Đảng ủy viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên (7/2005 – 5/2007); Đảng ủy viên Đại học Quốc gia Hà Nội (5/2008 – 8/2008).
- Được phong hàm Phó giáo sư (12/2007).
8/2008 - 12/2010 - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn kiêm Trưởng ban Thanh niên Trường học (từ  8/2008).
- Chủ tịch Hội Sinh Việt Nam (từ 02/2009 - 12/2013).
- Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (từ 6/2009 - 02/2013).
- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (từ 10/2009 - 5/2010).
- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương Khóa XI, nhiệm kỳ 2010 - 2015.
01/2011 - 4/2016 - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Khóa XI (từ 01/2011).
- Đại biểu Quốc hội Khóa XIII (từ 5/2011). 
- Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn phụ trách phía Nam (từ 5/2011).
- Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Khóa IX, X; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam (từ 10/2011). 
- Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn Khóa XXI, XXII (từ 11/2011). 
- Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (từ 6/2014 - 12/2014). 
- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (từ 9/2014).
- Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ của Quốc hội Khóa XIII (từ 3/2015). 
- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương Khóa XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (từ 10/2015). 
- Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII (từ 01/2016).
4/2016 - 12/2019 - Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII. 
- Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 4 (từ 09/2017).
- Đại biểu Quốc hội Khóa XIV (từ 5/2016), Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Nghệ An (từ 7/2016).

Từ 12/2019 đến nay:

- Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội Khóa XIV.
- Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng (từ 9/2020); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương (từ 10/2020).
- Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được tiếp tục bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII (từ tháng 01/2021)
Từ  06/04/2021 Tại Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội