TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ LÊ VĂN THÀNH PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Xem với cỡ chữ

Họ và tên: LÊ VĂN THÀNH

- Ngày sinh: 20/10/1962

- Nam/Nữ: Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng

- Ngày vào Đảng:  24/6/1997
- Ngày chính thức: 24/6/1998                     

- Trình độ được đào tạo:          

+ Giáo dục phổ thông: 10/10

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Kinh tế Quốc dân (hệ chính quy)

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Anh B

- Khen thưởng:

+ Huân chương Lao động hạng Ba;

+ Chiến sĩ thi đua toàn quốc;

+ Bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- Kỷ luật: Không

- Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII, XIII

- Đại biểu Quốc hội Khóa XII

- Phó Thủ tướng Chính phủ

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

02/1988 - 5/1998

Cán bộ kế toán; Phó Trưởng phòng Kế toán tài chính, Nhà máy Xi măng Hải Phòng

6/1998 - 3/2003

Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Kế toán tài chính, Ban Quản lý Dự án xây dựng Nhà máy Xi măng Hải Phòng mới

4/2003 - 7/2004

Phó Ban Quản lý dự án phụ trách lĩnh vực kinh tế, Chỉ huy trưởng công trình xây dựng Nhà máy Xi măng Hải Phòng mới

7/2004 - 11/2005

Phó Giám đốc Công ty Xi măng Hải Phòng kiêm Phó ban Ban quản lý Dự án, Chỉ huy trưởng công trình lắp đặt, chạy thử Nhà máy Xi măng Hải Phòng mới

12/2005 - 5/2006

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Quyền Giám đốc Công ty Xi măng Hải Phòng 

6/2006 - 5/2009

Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Xi măng Hải Phòng, kiêm Trưởng Ban quản lý dự án Khu đô thị xi măng Hải Phòng; Đại biểu Quốc hội Khóa XII (từ 5/2007 - 5/2011)

6/2009 - 7/2010

Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Xi măng Hải Phòng, kiêm Trưởng Ban quản lý dự án Khu đô thị xi măng Hải Phòng

7/2010 - 11/2010

Ủy viên Thành ủy, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng

12/2010 - 5/2014

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hải Phòng Khóa XIV

5/2014 - 12/2014

Phó Bí thư Thành ủy; Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng Khóa XIV

12/2014 - 10/2015

Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng

10/2015 - 12/2015

Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu III; Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố

01/2016 - 6/2016

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu III; Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố

Từ 7/2016 đến nay

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu III; Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Từ 08/4/2021 Tại Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội Khóa XIV được bầu làm Phó Thủ tướng Chính phủ