TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ HẦU A LỀNH BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC 

Xem với cỡ chữ

Họ và tên: HẦU A LỀNH

- Ngày sinh: 22/6/1973

- Nam/Nữ: Nam

- Dân tộc: Mông

- Quê quán: Xã Tả Van, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

- Ngày vào Đảng: 19/01/1994
- Ngày chính thức: 19/01/1995

- Trình độ đào tạo:

+ Giáo dục phổ thông: 12/12

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

+ Học hàm, học vị: Thạc sĩ khoa học nông nghiệp

+ Lý luận chính trị: Cao cấp       

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh (B)

- Khen thưởng:
+ Huân chương Lao động hạng Ba (2010), Nhì (2017)

- Kỷ luật: Không.

- Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Khóa X, XI
- Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII, XIII
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

8/1995 - 7/2000

Trợ lý nghiệp vụ Cục 16, Tổng cục II, Bộ Quốc phòng

8/2000 - 02/2001

Cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy SaPa, Lào Cai

3/2001 - 5/2004

Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn SaPa, Lào Cai

6/2004 - 4/2006

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện SaPa, Lào Cai, Đại biểu HĐND huyện Sapa nhiệm kỳ 2004-2009

5/2006 - 3/2010

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Khóa X, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện SaPa, Lào Cai; đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai

4/2010 - 9/2010

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Khóa X, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy SaPa, Lào Cai; đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai

10/2010 - 12/2010

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Khóa X, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy SaPa, Lào Cai; đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai

01/2011 - 7/2015

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Khóa XI, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy SaPa, Lào Cai

8/2015 - 9/2015

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Khóa XI, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Khóa XIV

10/2015 - 02/2016

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Khóa XI, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc

3/2016 - 12/2017

Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc

01/2018 - 9/2019

Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019

Từ 10/2019 đến nay

Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Từ 08/4/2021 Tại Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội Khóa XIV được bầu làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc