Tọa đàm "Ngày hội toàn dân - Bầu cử an toàn, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật” 

Xem với cỡ chữ
Kể từ mốc son lịch sử 6.1.1946, ngày tổng tuyển cử đầu tiên của đất nước đến nay, Quốc hội Việt Nam đã trải qua 14 nhiệm kỳ hoạt động, cử tri và đồng bào cả nước đã trải những cuộc bầu cử lớn và sống trong không khí náo nức, đầy trách nhiệm.

Thông qua lá phiếu, cử tri sáng suốt lựa chọn những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình tham gia cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Với trọng trách được toàn dân tín nhiệm, giao phó, người đại biểu nhân dân đã phát huy cao độ tinh thần và nghị lực, trí tuệ và tâm huyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xứng đáng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm

Trong những năm đổi mới vừa qua, Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đã có nhiều bước phát triển quan trọng, đóng góp to lớn vào những thành tựu chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của đất nước; trong những thành tựu đó có vai trò quan trọng của mỗi đại biểu Quốc hội luôn thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm, trí tuệ và tâm huyết; giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, phản ánh ý chí, nguyện vọng của cử tri trong mỗi quyết định quan trọng của đất nước… Những trang sử vẻ vang đó là tiền đề quý báu cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 mà cử tri cả nước sẽ thực hiện vào ngày 23.5 sắp tới.

Phản ánh sự kiện trọng đại này, Báo Đại biểu Nhân dân phối hợp với Vụ Phổ biến, Giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp), Vụ Thông tin (Văn phòng Quốc hội) tổ chức chương trình Tọa đàm với chủ đề "Ngày hội toàn dân- Bầu cử an toàn, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật" 

Khách mời tham gia chương trình Tọa đàm gồm:

- Ông Nguyễn Văn Pha, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;

- TS Nguyễn Sĩ Dũng, Nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;

- TS Hoàng Minh Hiếu, Vụ trưởng Vụ thông tin, Văn phòng Quốc hội;

- TS Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, Giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp;

- Ông Đỗ Việt Hùng, Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

(18/05/2021 15:10)

Vai trò của Quốc hội trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân 

Quốc hội - Cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất có vai trò quan trọng trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; xây dựng một nước Việt Nam thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu. Đặc biệt trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, Quốc hội càng giữ vai trò quan trọng trong việc phát huy sức mạnh tiềm tàng của toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giữ vững độc lập dân tộc, mang lại ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân. 

(18/05/2021 15:15)

Nhà báo Nguyễn Quốc Thắng

Thưa TS Nguyễn Sĩ Dũng, Nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: Ông là người nghiên cứu sâu về Quốc hội các nước trên thế giới, Quốc hội Việt Nam và có nhiều năm phục vụ Quốc hội, xin ông cho biết một số nét chính về vai trò của Quốc hội Việt Nam trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân?

TS Nguyễn Sĩ Dũng, Nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội:

Nói vai trò Quốc hội trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, tôi nói ý thứ hai trước, tại sao Quốc hội lại quan trọng để biến Nhà nước thành Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

TS Nguyễn Sĩ Dũng, Nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chia sẻ tại tọa đàm

Quả thực, đây là cơ quan do dân thành lập ra, mà đã do dân, thì vì dân, đó là tương quan, nhân quả rõ ràng. Quốc hội là cơ quan duy nhất trong hệ thống của chúng ta chịu trách nhiệm trước dân, đồng thời đại diện cho dân, đó là động lực để phục vụ dân. Của dân, do dân, vì dân gắn kết với nhau là vì như vậy. Một cơ quan không do dân thành lập ra, để nói vì dân khó khăn hơn nhiều. Một cơ quan thực chất chịu trách nhiệm trước dân, do dân thành lập, thì vì dân sẽ rất rõ.

Hơn nữa, pháp luật của chúng ta còn có quy định, người dân không chỉ bầu ra, mà còn có quyền miễn nhiệm, bãi nhiệm đại biểu, thành thử tính chịu trách nhiệm trước dân của Quốc hội rất rõ. Đã chịu trách nhiệm trước dân thì khuyến khích nghe dân, khuyến khích phục vụ dân cũng cao hơn. Đó là ý thứ nhất nói về vai trò của Quốc hội trong việc khẳng định Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

Tiếp theo, Nhà nước pháp quyền, vai trò của Quốc hội ở đây rất lớn. Nhà nước pháp quyền là Nhà nước pháp luật được thượng tôn, pháp luật cao hơn tất cả. Đây là cơ quan lập pháp để xây dựng hoạch định và phê chuẩn một hệ thống pháp luật có tầm như vậy. Một hệ thống pháp luật ràng buộc không chỉ người dân, ràng buộc cả các cơ quan nhà nước, cơ quan quyền lực đều bị pháp luật ràng buộc và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đấy là nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền.

Một nguyên tắc nữa về nội hàm của Nhà nước pháp quyền đó là quyền của con người, quyền của người dân được bảo vệ. Một hệ thống pháp luật quy định các quyền và bảo vệ các quyền đó là rất quan trọng. Bởi vì khi các quyền đó được bảo vệ, chẳng hạn quyền tự do tài sản, quyền tự do khế ước, là nền tảng của kinh tế thị trường. Không có cái đó, không thể phát triển kinh tế được. Đó là những khuôn khổ tạo nên Nhà nước pháp quyền.

Một trong những vai trò rất quan trọng của Quốc hội là bảo đảm trách nhiệm giải trình của Nhà nước. Bởi vì Nhà nước thông qua chính sách, thông qua pháp luật phân bổ ngân sách. Như vậy, phải có thiết chế giải trình, vì lợi ích quốc gia, vì lợi ích của người dân. Phải giải trình trước Quốc hội, giải trình thông qua việc tranh luận ở Quốc hội, giải trình thông qua trả lời chất vấn ở Quốc hội.

Đó là điều rất quan trọng cho nhà nước vận hành, ở mức cao như vậy chỉ có Quốc hội mới xác lập được chế độ trách nhiệm. Ví dụ, ở cơ quan cao nhất, cơ quan hành pháp có thể áp đặt chế độ trách nhiệm cho những vi phạm hành chính, vi phạm pháp luật, có thể khởi tố, bị phạt. Nhưng cơ quan hành pháp đó thì ai áp đặt chế độ trách nhiệm? Đó chính là Quốc hội, những cơ quan này phải giải trình trước Quốc hội, phải giữ được tín nhiệm với Quốc hội. Rõ ràng, vai trò của Quốc hội rất quan trọng để bảo đảm chế độ trách nhiệm giải trình, đó là nền tảng để Nhà nước vận hành thực sự minh bạch, thực sự là Nhà nước của dân, do dân, và vì dân.

(18/05/2021 15:20)

Nhà báo Nguyễn Quốc Thắng

Thưa ông Nguyễn Văn Pha, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, từ góc độ cơ quan tham gia giám sát tiến trình đổi mới tổ chức bộ máy Nhà nước, xin ông đánh giá một số thành tựu đổi mới của Quốc hội góp phần thúc đẩy sự nghiệp cải cách bộ máy Nhà nước, cải cách nền hành chính quốc gia và cải cách tư pháp?

Ông Nguyễn Văn Pha, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội:

Để đánh giá hết thành tựu của Quốc hội nói chung và Quốc hội Khóa XIV nói riêng, không thể nói trong thời gian ngắn. Theo tôi, có mấy điểm chính như sau:

Ông Nguyễn Văn Pha, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội chia sẻ tại tọa đàm

Sau khi Quốc hội ban hành Hiến pháp năm 2013 thì các đạo luật về tổ chức bộ máy nhà nước, về tố tụng, về hành chính, về kinh tế đã được gấp rút sửa đổi, bổ sung và ban hành mới. Có thể kể ra Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Bộ luật Hình sự, các bộ luật về tố tụng… Có thể nói, về cơ bản những tư tưởng tiến bộ của Hiến pháp mới về nhà nước pháp về, về quyền con người, quyền và nghĩa vu cơ bản của công dân đã được cụ thể hóa trong các đạo luật. Đó là về lập pháp.

Về hoạt động giám sát, chúng ta có thể thấy rằng, kể cả giám sát tối cao của Quốc hội, giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban, giám sát của các Đoàn đại biểu Quốc hội, giám sát của mỗi đại biểu Quốc hội đều được tăng cường cả về số và chất lượng. Tôi nhận thấy khá nhiều đại biểu đã thể hiện được rõ năng lực, bản lĩnh trong hoạt động giám sát, kể cả khi tham gia các hoạt động giám sát, khi phát biểu tại Hội trường Quốc hội về các nội dung giám sát và đặc biệt hoạt động chất vấn. Cảm nhận của tôi thấy chưa bao giờ mà các thành viên Chính phủ, người đứng đầu Tòa án tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có ý thức rất là cao trong việc chuẩn bị để trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Hầu hết những chất vấn của đại biểu Quốc hội đều được những người thuộc diện phải trả lời chất vấn trả lời trực tiếp tại Hội trường hoặc là có văn bản trả lời trực tiếp.

Còn về quyết định các vấn đề quan trọng chắc mọi người đều biết, tôi cũng theo dõi nhiều nằm, nhiều nhiệm kỳ thì thấy rằng, chưa bao giờ mà gần đây những quyết sách của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội nó sát như bây giờ. Hầu hết những vấn đề khi mà khó khăn và cần có sự phát triển, có hành lang pháp lý để mà đất nước phát triển khi Chính phủ trình thì Quốc hội đều xem xét, thảo luận rất kỹ lưỡng và ra những quyết sách tôi cho rằng nó rất hợp lý để mở đường cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

(18/05/2021 15:25)

Nhà báo Nguyễn Quốc Thắng

* Nhà báo Nguyễn Quốc Thắng: Thưa TS Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, Giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp, là cơ quan chủ trì phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”, qua kết quả cuộc thi này, ông đánh giá như thế nào về những hiểu biết của người dân về vai trò Quốc hội và Hội đồng Nhân dân; vai trò của người đại biểu nhân dân trong đời sống chính trị xã hội?

TS Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, Giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp:

Thông qua cuộc thi sẽ đo lường được sự hiểu biết của người dân đối với pháp luật về bầu cử, cũng như công tác bầu cử, từ đó có những định hướng cụ thể về nội dung trong công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bầu cử cho người dân. Về lâu dài của cuộc thi nhằm giúp cho người dân hiểu là một công dân họ sẽ có quyền và nghĩa vụ gì trong việc vận hành bộ máy Nhà nước, để bảo đảm đây là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Từ đó, tạo cho cho họ ý thức trách nhiệm trong việc vừa giám sát, vừa đồng hành với các cơ quan Nhà nước từ việc xây dựng, tổ chức thực thi pháp luật luôn hướng tới mục đích tối cao, tối thượng là bảo đảm tối đa quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

TS Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, Giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp chia sẻ tại tọa đàm

Đến nay, cuộc thi đã kết thúc tốt đẹp với hơn 38 triệu người truy cập vào trang web của cuộc thi, có hơn 800.000 lượt thi và tỷ lệ người dân tham gia ở 63 tỉnh thành rất đông và tích cực. Qua đó cho thấy người dân đã hiểu tương đối đầy đủ, toàn diện và sâu sắc về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Bên cạnh đó, người dân đã hiểu rõ các cơ quan Nhà nước, cội nguồn đều từ Nhân dân mà ra. Và chính những người mà cử tri lựa chọn trên những lá phiếu bầu sẽ đại diện thực thi quyền lực của chính họ. Ngoài ra, người dân cũng hiểu tương đối về nguyên tắc và những quyền trong bầu cử, đặc biệt là quyền bầu cử trực tiếp. Tin rằng với những hiểu biết của mình, với những quyền và nguyên tắc bầu cử, cử  tri sẽ lựa chọn ra được những đại biểu ưu tú, đại diện cho nguyện vọng của Nhân dân và cử tri cả nước.

(18/05/2021 15:32)

Vai trò và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội

Nhà báo Nguyễn Quốc Thắng

Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu ra mình và của Nhân dân cả nước. Đại biểu Quốc hội liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri với Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan; thực hiện chế độ tiếp xúc và báo cáo với cử tri về hoạt động của đại biểu và của Quốc hội; trả lời yêu cầu, kiến nghị của cử tri; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giúp đỡ thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo. 

Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội đã quy định rất rõ những nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội. Ở đây, xin đề cập sâu hơn về những nhiệm vụ, trách nhiệm của đại biểu liên hệ mật thiết với cử tri. Người đại biểu của dân vừa có trách nhiệm phản ánh đầy đủ, kịp thời ý chí, nguyện vọng của cử tri cả nước, vừa liên hệ giám sát giải quyết những quan tâm của mỗi cử tri, mỗi địa phương cụ thể.

(18/05/2021 15:35)

Nhà báo Nguyễn Quốc Thắng

 Xin được hỏi TS Nguyễn Sĩ Dũng. Thưa ông, đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và đại diện cho Nhân dân cả nước. Vậy đại biểu thực hiện nhiệm vụ đại diện này như thế nào? Việc thực hiện nhiệm vụ đại diện như vậy có khi nào xung đột không và đại biểu sẽ xử lý ra sao? 

TS Nguyễn Sĩ Dũng, Nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội:

Hiến pháp cũng như Luật Tổ chức Quốc hội quy định đại biểu vừa phải đại diện cho cử tri đã bầu ra mình, hay nói như trong Hiến pháp là Nhân dân ở đơn vị bầu ra mình, và đại diện cho Nhân dân cả nước. Có nghĩa là vừa phải đại diện cho đơn vị bầu cử, vừa phải đại diện cho quốc gia.

Đại diện cho đơn vị bầu cử, phải lắng nghe ý kiến của người dân, tìm hiểu nguyện vọng, thấy được vấn đề, thúc đẩy lợi ích của đơn vị bầu cử, tìm cách giải quyết những vấn đề của đơn vị bầu cử, chăm lo cho đời sống của cử tri ở đơn vị bầu cử. Khi cử tri muốn lắng nghe, khi cử tri muốn đề đạt nguyện vọng, khi cử tri có khiếu nại, thì thúc đẩy việc giải quyết, dùng kỹ năng của một đại biểu, kỹ năng của một chính khách để giải quyết vấn đề. Cũng có thể nói như trong Luật là đề đạt với các cơ quan hữu quan, đề đạt đến Quốc hội. Nhưng để thúc đẩy việc đó vào chương trình nghị sự của Quốc gia, trở thành chính sách pháp luật, đòi hỏi một kỹ năng cao hơn. Có lẽ cử tri muốn được đại diện như vậy, không chỉ nghe rồi báo cáo lên trên là hết.

Nhưng đại diện cho lợi ích quốc gia với lợi ích của đơn vị bầu cử là hai chuyện khác nhau. Trong mô hình thể chế của chúng ta, rất nhiều khi các lợi ích trùng nhau, nhưng có những khi cũng không trùng nhau. Tôi lấy ví dụ, cử tri ở đơn vị nông nghiệp thì muốn giá đất cao, đó là lợi ích của cử tri ở đơn vị bầu cử đó, nhưng giá đất cao bất hợp lý thì làm sao công nghiệp hóa? Trong trường hợp như vậy, đại biểu phải hành xử hợp lý, đấu tranh để bảo vệ lợi ích của quốc gia, bởi vì Quốc hội là cơ quan đại diện cho lợi ích quốc gia. Có thể từng đại biểu đại diện cho lợi ích ở đơn vị bầu cử, nhưng Quốc hội phải là lợi ích của quốc gia. 

Vì lợi ích quốc gia, đại biểu Quốc hội phải giải trình cho cử tri, không phải là tôi phản bội lợi ích của cử tri, mà tôi vì một lợi ích dài hạn hơn của đất nước gắn với từng cử tri một. Trách nhiệm giải trình đó cũng chính là trách nhiệm đại diện cho cử tri ở đơn vị bầu cử.

(18/05/2021 15:38)

Nhà báo Nguyễn Quốc Thắng

Câu hỏi được đặt với ông Nguyễn Văn Pha là việc liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thu thập, phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri với Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan thực hiện chế độ tiếp xúc và báo cáo với cử tri về hoạt động của đại biểu Quốc hội là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của đại biểu. Là đại biểu Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và từng công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thì việc thực hiện nhiệm vụ này có là một thách thức với ông không? Theo ông thì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này có phải là một trong những tiêu chí rất quan trọng để đánh giá kết quả hoạt động của đại biểu trong mỗi nhiệm kỳ hay không?

Ông Nguyễn Văn Pha, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội:

Tôi cũng rất chia sẻ với những ý kiến của ông Nguyễn Sỹ Dũng. Tôi cũng xin chia sẻ 1 ví dụ cụ thể mà tôi từng gặp khi tiếp xúc cử tri tại Nam Định. Khá nhiều lần cử tri đề nghị đại biểu kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ sửa luật để giảm độ tuổi người cao tuổi được hưởng trợ cấp. Sau đó, tôi có trao đổi với đại diện Bộ Tài chính và lần tiếp xúc cử tri tiếp theo, tôi cũng báo cáo lại với cử tri chỉ cần hạ độ tuổi từ 85 tuổi xuống 80 tuổi, một năm sẽ phải chi hàng nghìn tỷ, trong lúc ngân sách đang khó khăn. Tôi động viên rằng khi đất nước đi lên, sẽ có thêm chính sách cho người cao tuổi và quả thật thời gian sau này thì đã hạ độ tuổi được hưởng trợ cấp xuống.

Có thể nói việc tiếp xúc cử tri, phản ánh trung thực ý kiến của cử tri, thường xuyên báo cáo với cử tri hoạt động của mình là những nhiệm vụ hàng đầu của đại biểu. Tuy nhiên, những quy định trong Luật Tổ chức Quốc hội, trong các văn bản dưới luật mang tính định tính là nhiều, chưa có định lượng. Rất khó để đánh giá rằng là các đại biểu Quốc hội đã hoàn thành nhiệm vụ chưa, ai xuất sắc hơn.

Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hình thức tiếp xúc cử tri quy định đến 5 hình thức tiếp xúc: tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp; tiếp xúc cử tri ở nơi làm việc; tiếp xúc cử tri nơi cư trú; tiếp xúc cử tri theo giám sát chuyên đề; tiếp xúc cử tri ở ngoài đơn vị ứng cử. Nhưng hiện chỉ mới tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp. Ngay cả những ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển tới tôi, tôi đã rất trân trọng chuyển tải tới các cơ quan thẩm quyền Trung ương nhưng có những vấn đề thuộc về cơ chế chính sách, không thể giải quyết sớm một sớm một chiều. Với tôi, đây cũng là một áp lực.

(18/05/2021 15:43)

Nhà báo Nguyễn Quốc Thắng

Thưa TS Hoàng Minh Hiếu, trong tìm hiểu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, nhiều cử tri băn khoăn về khái niệm đại biểu hoạt động chuyên trách và không chuyên trách. Vậy, ông có thể nói rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của đại biểu theo quy định của luật và trong thực tiễn hoạt động?

TS Hoàng Minh Hiếu, Vụ trưởng Vụ thông tin, Văn phòng Quốc hội:

Trước hết, tôi phải khẳng định với các cử tri là trách nhiệm đại diện trước cử tri của những người đại biểu hoạt động chuyên trách và những người đại biểu hoạt động kiêm nhiệm là như nhau. Các đại biểu Quốc hội đều có trách nhiệm tiếp xúc cử tri, báo cáo trước cử tri và chịu sự giám sát của cử tri. Trong sự tham gia hoạt động của Quốc hội, họ cũng có quyền như nhau trong tham gia thảo luận, quyết định các vấn đề của Quốc hội. Sự khác nhau cơ bản nhất theo Luật Tổ chức Quốc hội quy định là các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách sẽ phải dành 100% làm việc trong Quốc hội, họ thường làm việc tại các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội. Còn đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm phải dành ít nhất 30% thời gian để tham gia các hoạt động của Quốc hội, ngoài ra họ thường xuyên tham gia các hoạt động nghề nghiệp của mình như cán bộ công chức, giáo sư hoặc các nghề nghiệp khác...

TS Hoàng Minh Hiếu, Vụ trưởng Vụ Thông tin, Văn phòng Quốc hội chia sẻ tại tọa đàm

Về thực tế hoạt động, cũng do dành 100% thời gian cho hoạt động của Quốc hội cho nên các đại biểu Quốc hội chuyên trách có nhiều đóng góp, tham gia nhiều hoạt động hơn của Quốc hội. Cũng vì vậy, họ có kỹ năng tham gia hoạt động nghị trường nhuần nhuyễn hơn.

Và một điểm quan trọng nữa theo đánh giá của chúng tôi, những người quan sát là do không chịu sự ràng buộc về ngành nghề, địa phương nên các phát biểu của đại biểu hoạt động chuyên trách thường trực diện hơn đối với các vấn đề mà Quốc hội đang xem xét. Tuy nhiên, đại biểu kiêm nhiệm, hoạt động không chuyên trách thì họ cũng có những ưu thế của mình. Đó là sự hiểu biết sâu sắc về những ngành nghề, các địa phương mà họ đang công tác. Vì vậy, sự đóng góp của họ cũng có những giá trị nhất định trong sự tham gia các hoạt động Quốc hội.

Từ thực tế đấy, một điểm mới trong kỳ bầu cử hiện nay là chúng ta cố gắng bầu đủ 40% đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, với mục tiêu dần hướng tới Quốc hội hoạt động chuyên nghiệp và nâng cao năng lực hoạt động của Quốc hội.

(18/05/2021 15:52)

Nhà báo Nguyễn Quốc Thắng

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” được cử tri cả nước hưởng ứng nhiệt liệt mang lại nhiều kết quả khích lệ. Vậy những kết quả thu được cho thấy nhận thức của người dân về vai trò, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân trong hoạt động của bộ máy nhà nước như thế nào, thưa TS Lê Vệ Quốc

TS Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, Giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp:

Chúng ta biết rằng, khi người dân đã lựa chọn ra được những người đại diện cho quyền và lợi ích của mình, bên cạnh quyền được đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi và giám sát thì cần làm sao có ứng xử hợp lý nhất đến người đại biểu của mình trong việc chuyển tải ý chí, nguyện vọng, mong muốn của mình đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, từ đó các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có những quyết sách, chủ trương, thể chế bảo đảm lợi ích, quyền lợi của người dân. Người dân cũng cần có trách nhiệm, chia sẻ và đồng hành cùng với những người đại biểu của mình. Thực ra không phải những mong muốn nào của cử tri đều có thể trở thành hiện thực ngay và thể chế hóa ngay mà còn phải căn cứ vào những điều  kiện, hoàn cảnh thực tiễn về chính trị, kinh tế, xã hội và những vấn đề khác của thực tiễn đời sống. Bởi vậy cử tri phải có trách nhiệm không chỉ với lá phiếu của mình, mà còn sau khi lựa chọn rồi, bộ máy Nhà nước đi vào hoạt động thì cử tri phải có trách nhiệm đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ cho những đại biểu của mình hoàn thành trách nhiệm, sứ mệnh. Chúng tôi thấy rằng đây là vấn đề vô cùng nặng nề, thách thức nhưng cũng đầy vinh quang của những người đại diện cho Nhân dân.

(18/05/2021 16:00)

Nhà báo Nguyễn Quốc Thắng

Thưa ông Đỗ Việt Hùng, Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Năm 2020 năm thứ 3 liên tiếp Vietcombank vinh dự dẫn đầu bảng xếp hạng Top 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín; đồng thời về cấp độ quốc tế, năm 2020, Vietcombank là doanh nghiệp niêm yết duy nhất của Việt Nam đã lọt top 1.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Từ góc nhìn của doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ, ổn định trong lĩnh vực tài chính, ông gửi gắm điều gì vào cơ quan lập pháp và kỳ vọng gì vào đại biểu Quốc hội Khóa XV?

Ông Đỗ Việt Hùng, Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chia sẻ tại tọa đàm

Ông Đỗ Việt Hùng, Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam:

Chúng ta đều biết, Quốc hội là cơ quan lập pháp, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất và Nhà nước Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do vậy hệ thống pháp luật đầy đủ vô cùng quan trọng, tác động đến sự phát triển của đất nước cũng như là doanh nghiệp, bao gồm cả các ngân hàng thương mại. Vì vậy, cá nhân tôi rất kỳ vọng và tin tưởng Quốc hội khóa mới thông qua các đại biểu được bầu của mình sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, bao gồm các luật và các văn bản pháp lý liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp nói chung, tổ chức tài chính, ngân hàng thương mại nói riêng ngày càng được hoàn thiện. Cụ thể cũng có một số lĩnh vực tôi rất quan tâm như, đối với các văn bản pháp lý liên quan về công tác tín dụng thì cần làm thế nào để tăng cường hơn nữa các văn bản pháp lý xử lý mối quan hệ giữa bên vay và bên cho vay, qua công tác xử lý việc thu hồi nợ sẽ càng ngày càng tốt hơn. Điều thứ hai đó là nắm bắt xu hướng thay đổi mới về công nghệ trên thế giới, tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ tác động rất lớn đến đời sống xã hội cũng như sự phát triển của các doanh nghiệp. Vì vậy, tôi cho rằng các văn phản pháp lý liên quan đến các lĩnh vực này vô cùng quan trọng. Tôi kỳ vọng rằng các văn bản luật sẽ sớm được bổ sung để có thể tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các doanh nghiệp.

(18/05/2021 16:05)

Lựa chọn người có đức, có tài tham gia Quốc hội – cơ quan quyền lực cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân

Nhà báo Nguyễn Quốc Thắng

Người ứng cử đại biểu Quốc hội phải bảo đảm các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, cụ thể: Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội. Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm. Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội…

Về tiêu chuẩn, điều kiện của đại biểu Quốc hội chuyên trách cũng quy định rõ về trình độ văn hóa đại học; cấp bậc từng đảm nhiệm cấp vụ trưởng và tương đương; về độ tuổi và về sức khỏe… Không giới thiệu và đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm… Về tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cũng rất cụ thể từng cấp.

Vâng thưa quý vị, người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân đều đảm bảo các tiêu chí, tiêu chuẩn luật định. Và cử tri sẽ là người lựa chọn ai là người tiêu biểu nhất trong số những người đủ tiêu chuẩn đại diện cho nhân dân tham gia Quốc hội và Hội đồng Nhân dân; những người gánh vác những nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ, trình độ và bản lĩnh.

(18/05/2021 16:07)

Nhà báo Nguyễn Quốc Thắng

Xin được chia sẻ với TS Nguyễn Sĩ Dũng, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân là rõ ràng và theo quy định có tính định tính nhưng khi lựa chọn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân lại là định lượng chỉ có số ứng cử viên cụ thể được lựa chọn làm người đại diện cho dân trong cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Vậy theo ông, làm thế nào để cử tri lựa chọn được người xứng đáng nhất trong những người xứng đáng?

TS Nguyễn Sĩ Dũng, Nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội:

Tiêu chuẩn đề ra cho ứng cử viên đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân là quy định mà quy trình Hiệp thương lựa chọn từ các cơ quan tổ chức được quyền giới thiệu, đối chiếu với các tiêu chuẩn. Sau khi giới thiệu sẽ lấy phiếu tín nhiệm ở cơ quan nơi làm việc, nơi cư trú, tiếp đó qua hai vòng hiệp thương. Căn cứ vào các tiêu chuẩn, trong quá trình Hiệp thương lựa chọn để lựa chọn người vào danh sách ứng cử viên. Do đó, những người được giới thiệu vào danh sách ứng cử viên là những người đã trải qua quy trình khá kỹ lưỡng, đã đạt tiêu chuẩn pháp luật đề ra. Trên cơ sở đó, cử tri cần tìm hiểu thêm thông tin, giữa các ứng cử viên mà tiêu chuẩn đã được xem xét, giới thiệu để chọn ứng cử viên giỏi hơn, tốt hơn, đức độ hơn. Rõ ràng đây là "một chín một mười" thôi.

Quan trọng là lựa chọn thông tin. Thực chất có 2 cách lựa chọn, thứ nhất lựa chọn cảm tính, nhìn mặt mà bắt hình dong, nhìn cư xử, cảm giác đầu tiên nhìn thấy đó là con người tử tế. Nhiều khi lựa chọn như vậy cũng khá chính xác, là một cách.

Cách thứ hai là tìm hiểu thông tin cho đầy đủ. Tôi thiên vào cách thứ 2 hơn. Vì cảm tính thì mắc sai lầm nhiều hơn là anh có được thông tin. Muốn có thông tin, tốt nhất là tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri. Đây là nguồn thông tin quan trọng nhất, nhưng thực tế không phải người nào cũng có điều kiện tham gia. Hiện tại có các cuộc tiếp xúc cử tri trực tuyến, nếu mình kết nối được, nghe ứng cử viên nói, cảm nhận nhiều hơn, bằng các kinh nghiệm, có thể xác lập được thông tin nhiều hơn.

Ngoài ra, là tìm hiểu thông tin về ứng cử viên trên mạng, nhiều phương tiện truyền thông đưa chương trình hành động. Mỗi đại biểu đều trình bày chương trình hành động của mình. Quả thực, cách thể hiện, cách diễn đạt ở đó thể hiện nhiều nhiều điều về các ứng cử viên. Qua nguồn tin này, chúng ta cũng có khá nhiều thông tin về ứng cử viên. Vì con người mạch lạc nói mạch lạc, con người đáng tin cậy nói rất đáng tin cậy, người ta sẽ không hứa chuyện "trên mây trên gió", nói những chuyện rất thiết thực. Mà trong mô hình thể chế của mình, nói như vậy, thúc đẩy như vậy là thiết thực, thì con người đó rất đáng tin cậy. Nếu đọc được chương trình hành động đấy cũng có nhiều thông tin.

Cùng với đó, tìm hiểu ứng cử viên qua tiểu sử tóm tắt. Tôi ở Hà Nội, tiểu sử tóm tắt được gửi tới từng gia đình, tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, ứng cử viên HĐND thành phố, ứng cử viên HĐND quận. Đấy cũng là nguồn thông tin dễ tiếp cận nhất. Nếu ở những địa phương không gửi đến như vậy, thì ở khu vực bầu cử luôn có dán, thì mình tìm hiểu để có thêm thông tin. Cử tri càng có nhiều thông tin thì càng có sự lựa chọn chính xác nhất trong khả năng của mình.

(18/05/2021 16:09)

Nhà báo Nguyễn Quốc Thắng

Thưa ông Đỗ Việt Hùng, cộng đồng doanh nghiệp luôn quan tâm đến những nguồn lực chính sách xây dựng môi trường pháp lý để phát triển kinh tế. Với ông, tiêu chuẩn nào đối với người đại biểu dân cử mà ông quan tâm nhất?
Ông Đỗ Việt Hùng, Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam:

Chúng ta cũng biết, đến thời điểm hiện nay, các ứng viên được bầu chính thức đã được lựa chọn rất kỹ càng. Tiêu chuẩn để lựa chọn người đại biểu dân cử theo khía cạnh của tôi quan trọng nhất là khả năng đóng góp ý kiến vào việc xây dựng pháp luật trong nhiệm kỳ sắp tới. Do đó, theo tôi người đại biểu dân cử cần có hai tiêu chuẩn sau:

Thứ nhất phải thực sự là người đại diện cho lợi ích của người dân và doanh nghiệp, nắm bắt được đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của người dân cũng như cộng đồng doanh nghiệp.

Thứ hai, người đại biểu dân cử cần nắm bắt được các thông lệ quốc tế tốt để có thể có nhiều khả năng hoàn thiện được hệ thống pháp luật của Việt Nam. Để làm được điều đó thì người đại biểu cần dành nhiều thời gian tiếp xúc với cộng đồng doanh nghiệp cũng như người dân để nắm bắt được thực tiễn cuộc sống đang diễn ra.

(18/05/2021 16:12)

Nhà báo Nguyễn Quốc Thắng

Thưa TS Hoàng Minh Hiếu, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã và đang thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân, cử tri trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Từ góc độ cơ quan tham mưu, phối hợp tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”, ông nhìn nhận như thế nào về sự tham gia của công chúng và những thành quả mang lại từ cuộc thi này?

TS Hoàng Minh Hiếu, Vụ trưởng Vụ thông tin, Văn phòng Quốc hội:

Qua quá trình phối hợp với Bộ Tư pháp, chúng tôi nhận thấy cuộc thi đến giờ phút này đã thành công tốt đẹp. Phía Bộ Tư pháp, Vụ Phổ biến, Giáo dục pháp luật cũng đã có báo cáo rất đầy đủ về kết quả đạt được. Từ góc độ Vụ Thông tin là Vụ tham mưu công tác thông tin tuyên truyền về Quốc hội, chúng tôi nhận thấy qua cuộc thi này có 3 kết quả nổi bật rất đáng suy nghĩ.

Thứ nhất, đó là sự quan tâm của người dân đối với tổ chức và hoạt động của Quốc hội. Chỉ trong thời gian hơn 1 tháng, chúng ta đã đã thu được số lượng kết quả tham gia rất lớn như vậy, cho thấy nếu chúng ta có cách làm phù hợp, thời điểm phù hợp thì sự quan tâm, tham gia của người dân đến tổ chức bầu cử, hoạt động của Quốc hội rất lớn.

Thứ hai, đó là sự ứng dụng công nghệ thông tin là một trong những gợi ý rất quan trọng giúp chúng ta tổ chức công tác bầu cử nói chung cũng như tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bầu cử nói riêng. Qua số liệu mà Bộ Tư pháp công bố, chúng ta thấy rõ sự tham gia của người dân ở đây là đến từ 63 tỉnh thành. Như vậy, công nghệ thông tin đã giúp chúng ta kéo gần khoảng cách địa lý. Và có đến 74% người dân trả lời thông qua điện thoại di động. Và nếu sử dụng công nghệ thông tin một cách hợp lý, chúng ta hoàn toàn có thể làm tốt tuyên truyền đến trực tiếp từng người dân. Đó là gợi ý giá trị thông qua cuộc thi này để chúng ta làm tốt thông tin tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội.

Thứ ba, chúng tôi nhận thấy cũng là thách thức rất lớn. Một trong những mục đích của cuộc thi này là đo lường tỉ lệ nguời dân hiểu về pháp luật bầu cử như thế nào. Nhưng ở đây, đối với những người làm công tác thông tin tuyên truyền như chúng tôi nhận thấy, vấn đề này là một thách thức lớn, bởi tỉ lệ người dân trả lời đúng 100% các câu hỏi không cao.

Trong thời gian qua, chúng tôi theo dõi phóng sự của VTV phỏng vấn ngẫu nhiên các bạn trẻ trên đường phố hiểu như thế nào về bầu cử và hiểu như thế nào về Quốc hội thì tỉ lệ các bạn trả lời câu hỏi chính xác cũng rất thấp. Đó là một thách thức không nhỏ cho công tác thông tin tuyên truyền, để làm thế nào nâng cao được nhận thức, sự hiểu biết của người dân về hoạt động của Quốc hội nói chung và tổ chức bầu cử nói riêng. Đấy là 3 điểm nổi bật nhất để từ đó chúng tôi có được những gợi ý làm sao cho công tác thông tin tuyên truyền về tổ chức và hoạt động của Quốc hội sắp tới được vận hành tốt hơn, hiệu quả hơn.

(18/05/2021 16:14)

Nhà báo Nguyễn Quốc Thắng

Thưa ông Nguyễn Văn Pha, cuộc bầu cử lần này được đánh giá là cuộc bầu cử an toàn, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, chính là yêu cầu quan trọng trong tổ chức bầu cử. Ông có thể nói rõ những yêu cầu đặt ra trong cuộc bầu cử lần này. Từ góc độ đại biểu, ông nhìn nhận thế nào về cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tác động tích cực thế nào đến cử tri cũng như công dân trong Ngày bầu cử sắp tới?

Ông Nguyễn Văn Pha, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội:

An toàn là yêu cầu hàng đầu với các cuộc bầu cử. Năm nay, trong cái bối cảnh đại dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại thì yêu cầu này càng cao. Vừa qua, tôi có tham gia một số đoàn giám sát thì thấy một số địa phương rất thụ động trong việc xây dựng các kịch bản để đối phó với những yếu tố có thể gây mất an toàn cho cuộc bầu cử. Tuy nhiên cũng có những địa phương rất chủ động, như Lai Châu, không chỉ có kịch bản đối phó với dịch Covid-19 và cả kịch bản về đối phó với việc mà mưa lũ hoặc là giông lốc, bởi đây là địa bàn rất phức tạp về thời tiết.

Thứ hai, Luật đã quy định rõ mọi công dân có đủ điều kiện để bầu cử đều được tạo điều kiện để bầu cử, kể cả người già yếu, người ốm nặng, những người đang bị tạm giữ, tạm giam... Phải làm thế nào để mọi người đều được thực hiện quyền bầu cử, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật.

Thứ ba là bình đẳng đối với những người ứng cử. Danh sách ứng cử, đơn vị bầu cử được xếp theo thứ tự A,B,C, không phân biệt giữa người ứng cử là lãnh đạo hay là thường dân. Quá trình tổ chức vận động bầu cử ở Hội nghị tiếp xúc cử tri cũng theo thứ tự đó, việc xuất hiện trên các phương tiện cơ quan đại chúng ở địa phương đó cũng có thời lượng như nhau.

Tôi mong muốn rằng là tất cả các cử tri hãy tự mình đi bầu cử, tuyệt đối không có ủy quyền cho ai, kể cả người thân của mình mà mình tự chối bỏ quyền thiêng liêng, được Hiến định. Đề nghị các cơ quan tổ chức bầu cử ở địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri đi bầu cử, không vì thành tích, không vì thời gian để hối thúc, bỏ qua những hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử như bầu hộ, bầu thay.

Cử tri cần dành thời gian thỏa đáng để mà nghiên cứu kỹ về tiểu sử, về chương trình hành động, lời hứa của ứng cử viên với cử tri. Chúng ta có điều kiện thuận lợi bởi không những trên các phương tiện truyền thanh, truyền hình của địa phương mà còn trên báo, trên đài và cả trên các mạng internet nữa. 

Về cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, tôi rất bất ngờ khi mà cuộc thi này có đông đảo người tham gia như vậy. Điều này chứng tỏ chúng ta đã tận dụng rất tốt các công nghệ thông tin, đưa việc tìm hiểu pháp luật về bầu cử đi vào chiều sâu, tránh được những khẩu hiệu tuyên truyền chung chung. Tôi đánh giá rất cao cuộc thi này và tôi cho rằng tiếp tục phát huy để làm sao nâng cao hơn nữa sự hiểu biết của người dân nói chung và đặc biệt là cử tri đối với cuộc bầu cử để tham gia cuộc bầu cử có kết quả tốt nhất. 

 

(18/05/2021 16:15)

Nhà báo Nguyễn Quốc Thắng

Nhà báo Nguyễn Quốc Thắng: Thưa quý vị và các bạn!

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đã hội nhập sâu rộng với thế giới, tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư lên tiến trình phát triển đất nước ngày càng sâu sắc; đặc biệt, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19 làm chúng ta phải căng mình chống đỡ, bảo đảm an toàn, sức khỏe của nhân dân, đồng thời thực hiện các mục tiêu phát triển thận trọng, vững chắc, phù hợp với tình thế mới. Tuy nhiên, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị, kịch bản ứng phó với mọi tình huống của cuộc bầu cử đã được tiến hành dân chủ, đúng quy định, đúng tiến độ, đúng quy trình và đạt kết quả tốt.

Chúng ta một lần nữa khẳng định đây là nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cử tri thực hiện tốt quyền chính trị cơ bản của mình, làm nên thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Một lần nữa, trân trọng cảm ơn các vị khách quý đã tham gia Tọa đàm ngày hôm nay và mong được gặp lại trong lần đối thoại lần sau. Xin trân trọng cảm ơn!

ĐBND