Giao lưu trực tuyến “Thực hiện pháp luật an toàn giao thông- Quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện”

(ĐBNDO)- Quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành giao thông - vận tải tiếp tục quyết liệt thực hiện trong năm 2015, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông; bảo vệ kết cấu hạ tầng; tạo lập môi trường kinh doanh vận tải lành mạnh, chống tiêu cực, nhũng nhiễu. Đây cũng là vấn đề thu hút sự quan tâm của cơ quan quản lý, người tham gia giao thông và người dân.