Tọa đàm “Phát huy vai trò tổ chức công đoàn trong thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá”