Thị xã Hồng Lĩnh:

Tổ chức Kỳ họp thứ Nhất bầu các chức danh HĐND, UBND 

Xem với cỡ chữ
Sáng 28,6, HĐND thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh Khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, tập trung bầu các chức danh HĐND, UBND theo thẩm quyền.

Kết quả, ông Đặng Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh đã được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thị xã Khóa VII; ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Khóa VI tái cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND thị xã Khóa VII. Ông Nguyễn Huy Hùng, Chủ tịch UBND thị xã Khóa VI tái cử chức danh Chủ tịch UBND thị xã Khóa VII. Các ông: Đinh Văn Hồng và Tôn Quang Ngọc Phó Chủ tịch UBND thị xã Khóa VI tiếp tục được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã Khóa VII. Các chức danh đều được tín nhiệm với tỷ lệ tuyệt đối.

Lãnh đạo tỉnh, thị xã chúc mừng các đại biểu vừa trúng cử các chức danh của HĐND Khóa VII

Thay mặt Thường trực HĐND thị xã nhận nhiệm vụ trước kỳ họp, Chủ tịch HĐND thị xã Khóa VII Đặng Thanh Hải nhấn mạnh: Với ý thức, trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và cử tri, Nhân dân trên địa bàn, tập thể Thường trực HĐND, các Ban HĐND thị xã, mỗi đại biểu trên từng cương vị công tác sẽ luôn cố gắng hết sức mình cùng với các vị đại biểu HĐND thị xã phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; kế thừa và phát huy những kinh nghiệm và thành tựu của nhiệm kỳ trước, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND thị xã trên các lĩnh vực; thường xuyên liên hệ, gắn bó chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của Nhân dân; phản ánh trung thực, kịp thời, đầy đủ ý chí, nguyện vọng của cử tri đến HĐND thị xã; tăng cường công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ thị xã và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực thi nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Khóa VII.

Kỳ họp cũng đã bầu Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Kinh tế - xã hội; Trưởng ban Pháp chế, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND thị xã Khóa VII; bầu 14 Ủy viên UBND thị xã Khóa VII. Bầu Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 15 đại diện cho các ban, ngành, đoàn thể do Ủy ban MTTQ thị xã giới thiệu.

HĐND thị xã Hồng Lĩnh đã thông qua Nội quy kỳ họp HĐND thị xã Khóa VII và kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021.

Tin và ảnh: BÌNH NGUYÊN