Vĩnh Phúc: Tổ chức Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Khóa XVI 

Xem với cỡ chữ
Sáng 18.11, HĐND tỉnh đã tổ chức Kỳ họp thứ 19 để giải quyết một số vấn đề phát sinh đột xuất. Dự và điều hành kỳ họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Bình. Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành và các đại biểu trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, huyện, thành phố.

Tại kỳ họp, trên cơ sở xem xét các tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, căn cứ các quy định của pháp luật và tình hình thực tế, HĐND tỉnh đã thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện và thống nhất thông qua các nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi, dự phòng ngân sách, nguồn cải cách tiền lương, kết dư ngân sách. Đồng thời, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các công trình, dự án năm 2020 trên địa bàn; thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất để thực hiện trong năm 2020 trên địa bàn; thông qua chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp và đất ở tại đô thị trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng biểu quyết đồng ý để UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường song song đường sắt Nội Bài - Lào Cai, đoạn từ đường Hợp Thịnh - Đạo Tú đến đường tỉnh 304.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh: những nội dung được bàn, quyết định tại kỳ họp có ý nghĩa quan trọng nhằm kịp thời điều chỉnh, bổ sung các chương trình, dự án quan trọng của tỉnh theo quy định pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và những năm tiếp theo đã được tỉnh đề ra.

Để triển khai kịp thời, hiệu quả các nghị quyết HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh có kế hoạch chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết để các cấp, ngành tổ chức thực hiện tốt các nội dung đã đề ra. Cùng với đó, Thường trực, các Ban, các Tổ và đại biểu HĐND tỉnh phải có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt chức năng giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết. Đồng thời, cần tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND tỉnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh,Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Kim Khải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nghỉ hưu theo chế độ
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Kim Khải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nghỉ hưu theo chế độ

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Kim Khải do nghỉ chế độ hưu trí từ tháng 11.2020.

Tin và ảnh: XUÂN VIỆT