Hưng Yên

Tổ chức Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Khóa XVI 

Xem với cỡ chữ
Ngày 13.10, HĐND tỉnh Hưng Yên Khóa XVI đã tổ chức Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp không thường lệ) thảo luận, xem xét, thông qua một số nội dung công việc thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Tiến Sỹ dự kỳ họp.
Các đại biểu tham dự kỳ họp - Ảnh HUYỀN LOAN
Các đại biểu tham dự kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản nhấn mạnh: Kỳ họp được tổ chức ngay trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX để quyết định các nội dung, công việc thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh nhằm đáp ứng kịp thời hoạt động điều hành kinh tế - xã hội theo đề nghị của UBND tỉnh. Để chuẩn bị cho kỳ họp này, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện đúng và đầy đủ quy trình, thủ tục theo quy định; đồng thời, chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh thực hiện tốt công tác thẩm tra các nội dung trước khi trình HĐND tỉnh tại kỳ họp.

Với khối lượng công việc lớn, thời gian ngắn, để hoàn thành nội dung, chương trình kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp phát huy dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn trong thảo luận, tranh luận, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm; thể hiện rõ quan điểm đối với từng nội dung, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để HĐND tỉnh xác định những chủ trương, quyết định đúng, sát tình hình thực tiễn… vì sự phát triển của tỉnh và niềm tin, sự mong đợi của cử tri.

Tại kỳ họp, trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương, HĐND tỉnh đã thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện và thống nhất thông qua 6 nghị quyết thuộc thẩm quyền về việc: Giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020 nguồn ngân sách tỉnh; Điều chỉnh bổ sung mở rộng Khu công nghiệp Yên Mỹ II và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của tỉnh đến năm 2020; Chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt bổ sung các dự án có sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án thu hồi đất để cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm huyện Yên Mỹ; Hỗ trợ một số nội dung sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; thông qua Đề án tiếp tục phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Đây là những nghị quyết quan trọng, là cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, nhất là thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, tạo động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững của Hưng Yên trong những năm tới.

Toàn cảnh kỳ họp - Ảnh HUYỀN LOAN
Toàn cảnh kỳ họp 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản nhấn mạnh: Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm hết sức nặng nề, phải phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2020, và cả giai đoạn 2015 - 2020. Đồng thời, phải xây dựng và chuẩn bị thật tốt những định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, ngành tiếp tục quyết liệt hơn nữa, tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề còn nhiều hạn chế, khó khăn, vướng mắc để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra. Trong đó, lưu ý các nhiệm vụ: Thứ nhất, đối với các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua, giao UBND tỉnh sớm cụ thể hóa và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các địa phương triển khai thực hiện; đồng thời, tăng cường thanh, kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện.

Thứ hai, rà soát, đánh giá tình hình và kịp thời có giải pháp để chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020 và cả giai đoạn 2015 - 2020.

Thứ ba, Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh đề cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Luật định; tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong hoạt động, thực hiện tốt vai trò cầu nối với cử tri và Nhân dân trong tỉnh; tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động giám sát, bảo đảm các nghị quyết của HĐND tỉnh và các quy định của pháp luật được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; đồng thời, tham gia tích cực và có trách nhiệm cùng với các cơ quan hữu quan giải quyết có hiệu quả và kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tin và ảnh: HUYỀN LOAN