Tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ 

Xem với cỡ chữ
Sáng 23.7, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ Nhất, với tổng số 470/470 số phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 94,19% tổng số đại biểu, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.
	Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ mới
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ mới
 Ảnh: P.Thủy

Theo đó, cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội Khoá XV gồm 18 Bộ, 4 cơ quan ngang Bộ. Cụ thể các bộ gồm: Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Ngoại giao; Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Giao thông Vận tải; Bộ Xây dựng; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế. Các cơ quan ngang bộ gồm: Ủy ban Dân tộc; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thanh tra Chính phủ; Văn phòng Chính phủ.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

P.Thủy