Bế mạc Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Trưa 23.2, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc Phiên họp thứ 53.

Khai mạc Phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 15.3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 54.

Quốc hội sẽ kiện toàn một số chức danh lãnh đạo Nhà nước

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 53, sáng nay, 23.2, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội Khóa XIV.

Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh

Sáng 23.2, tiếp tục Phiên họp thứ 53, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ.

Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026: Sẽ có 19 đại biểu chuyên trách

Chiều 22.2, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thông qua Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ quan của Quốc hội

Chiều 22.2, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 887 – NQ/UBTVQH12 về việc ban hành Quy chế quản lý khoa học trong các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

Khai mạc Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 22.2, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 53.
Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
27,3°С
TP. Hồ Chí Minh
33,1°С
TP. Hạ Long
27,9°С
Nha Trang
30°С
Vũng Tàu
28,8°С