Phải bảo đảm tính đồng bộ với hệ thống pháp luật

Chiều 15.9, tiếp tục Phiên họp thứ 48, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi).

Thống nhất bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 48, sáng nay, 15.9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và quyết định về việc bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia.

Thống nhất bổ sung 274 tỷ đồng mua bù gạo dự trữ

Sáng nay, 15.9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và quyết định việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia.

Cần giải pháp xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo không đúng, gửi nhiều nơi

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 48, chiều nay, 14.9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020.

Cho ý kiến về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 48, sáng nay, 14.9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe và cho ý kiến về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

Cho ý kiến về công tác thi hành án năm 2020

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 48, sáng nay, 14.9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe và cho ý kiến vào các báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án năm 2020.

Cho ý kiến về các báo cáo công tác năm 2020 của Tòa án Nhân dân tối cao

Cũng trong phiên họp sáng 14.9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe các báo cáo về công tác năm 2020 của Tòa án Nhân dân tối cao.

Cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2020 của Viện kiểm sát Nhân dân tối cao

Tiếp tục phiên họp sáng nay, 14.9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo về công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao năm 2020.

Cho ý kiến về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 48, sáng nay, 14.9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe và cho ý kiến về các báo cáo công tác năm 2020 của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

Tập trung cho công tác dự phòng, điều trị, giảm tác hại

Trình bày Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh nêu rõ, với việc coi nghiện ma túy cũng là một loại bệnh nên vừa qua Chính phủ đã có sự chuyển đổi quan điểm tiếp cận, thay vì chú trọng các giải pháp cách ly người nghiện như trong giai đoạn trước, chuyển dần sang tập trung công tác dự phòng, điều trị, giảm tác hại là cần thiết và có hiệu quả.

Có tránh được sự tùy nghi?

Chiều 4.9, tiếp tục chương trình làm việc của Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, các đại biểu đã thảo luận về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Cư trú (sửa đổi).