Thu hồi giấy phép đào tạo lái xe nhiều trung tâm, trường dạy nghề tại Đồng Nai

- Thứ Sáu, 17/03/2023, 11:42 - Chia sẻ

Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định thu hồi giấy phép đào tạo lái xe nhiều cơ sở dạy nghề lái xe trên địa bàn tỉnh.

Thu hồi giấy phép đào tạo lái xe của nhiều trung tâm, trường dạy nghề -0
Đào tạo lái xe tại Trường Cao đẳng ghề số 8 (ảnh website Trường Cao đẳng ghề số 8)

Theo đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Đồng Nai ra quyết định thu hồi giấy phép của Cơ sở đào tạo lái xe Khánh Thành Đạt (cơ sở Khánh Thành Đạt).

Theo đó, Sở GTVT tỉnh Đồng Nai thu hồi 1 giấy phép đào tạo lái xe ô tô số 44/SGTVT-QLĐT&SHLX ngày 3.1.2020 và văn bản số 7367/SGTVT-QLNL ngày 16.10.2018 về việc chấp thuận phương án hoạt động đào tạo lái xe mô tô hạng A1 của Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cấp cho cơ sở Khánh Thành Đạt.

Lý do thu hồi bởi cơ sở Khánh Thành Đạt dừng đào tạo lái xe theo văn bản số 6758/LĐTBXH-GDNN ngày 20.12.2022 của Sở Lao đông thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tỉnh Đồng Nai.

Tương tư, Sở GTVT tỉnh Đồng Nai có quyết định số 157/QĐ-SGTVT về việc thu hồi giấy phép đào tạo lái xe của Trung tâm Sát hạch lái xe – Trường CĐ nghề số 8.

Cụ thể, Sở GTVT tỉnh thu hồi 1 giấy phép đào tạo lái xe số 3563/SGTVT-QLĐT&SHLX ngày 18.6.2020 của Sở GTVT và 1 giấy chứng nhận Trung tâm Sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động số 90/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 29.10.2018 của Tổng cục Đường bộ VN cấp cho Trung tâm Sát hạch lái xe – Trường CĐ nghề số 8.

Lý do Trung tâm Sát hạch lái xe - Trường CĐ nghề số 8 dừng hoạt động đào tạo lái xe theo quyết định số 1255/QĐ-LĐTBXH ngày 15.15.2022 của Sở LĐTB&XH tỉnh Đồng Nai.

Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cũng ra quyết định 158/QĐ-SGTVT về việc thu hồi giấy phép đào tạo lái xe ô tô của Trường Cao đảng Công nghệ cao Đồng Nai.

Theo đó, thu hồi 1 giấy phép đào tạo lái xe ô tô số 03/GP-SGTVT, ngày 5.1.2021 của Sở GTVT tỉnh cấp cho Trường CĐ Công nghệ cao Đồng Nai. Lý do thu hồi Trường CĐ Công nghệ cao Đồng Nai xin dừng đào tạo lái xe ô tô theo thông báo số 554/TB-TCĐ ngày 30.8.2022.

Quang Phương
#