Hà Nội siết chặt quản lý dạy thêm, học thêm

- Thứ Tư, 27/07/2016, 23:09 - Chia sẻ
Sở GD - ĐT Hà Nội vừa yêu cầu các trường học trên địa bàn tuân thủ 12 nguyên tắc cơ bản trong thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm.

Theo đó, Sở yêu cầu các trường học không dạy thêm trước chương trình, không cắt giảm nội dung chương trình chính khóa để đưa vào giờ dạy thêm; số giờ học thêm không vượt số giờ học chính khóa trong ngày và mỗi học sinh không học thêm quá 5 môn. Đặc biệt, Sở GD - ĐT Hà Nội yêu cầu không dạy thêm đối với học sinh tiểu học do các cháu đã học 2 buổi/ngày. Sở cũng yêu cầu giáo viên dạy chính khóa không dạy thêm cho học sinh của lớp mình ngoài nhà trường khi chưa được sự cho phép của lãnh đạo cơ quan quản lý giáo viên đó…

Sở GD - ĐT Hà Nội cũng quy định về việc thu và quản lý tiền dạy thêm, học thêm trong nhà trường và ngoài nhà trường. Đối với dạy thêm trong nhà trường, ở bậc THCS, mức thu cao nhất cho lớp có dưới 10 học sinh không quá 26.000 đồng/học sinh/tiết; ở bậc THPT 32.000 đồng/học sinh/tiết. Mức thu thấp nhất cho lớp có từ 40 học sinh trở lên không quá 6.000 đồng/học sinh/tiết đối với THCS và 7.000 đồng/học sinh/tiết đối với THPT. 

GD