Thời tiết - Tin ảnh

Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
24°С
TP. Hồ Chí Minh
28,8°С
TP. Hạ Long
23,2°С
Nha Trang
26,4°С
Vũng Tàu
26°С