Thời tiết - Tin ảnh

Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
20,8°С
TP. Hồ Chí Minh
26,6°С
TP. Hạ Long
21,9°С
Nha Trang
28,6°С
Vũng Tàu
26,6°С