Thời tiết - Tin ảnh

Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
19,6°С
TP. Hồ Chí Minh
31,8°С
TP. Hạ Long
20,3°С
Nha Trang
26,8°С
Vũng Tàu
25,8°С