Thời tiết - Tin ảnh

Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
35,1°С
TP. Hồ Chí Minh
31,5°С
TP. Hạ Long
35,6°С
Nha Trang
34,3°С
Vũng Tàu
29,7°С