Tìm động lực mới cho Đà Nẵng phát triển 

Xem với cỡ chữ
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc làm việc Ảnh: Dương Giang
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc làm việc
Ảnh: Dương Giang

Đó là nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong cuộc làm việc trực tuyến giữa Thường trực Chính phủ với lãnh đạo chủ chốt thành phố Đà Nẵng về tình hình kinh tế - xã hội và giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy phát triển thành phố chiều 1.12.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 3 tại Đà Nẵng từ ngày 2.5 đến nay đã cơ bản được kiểm soát, thành phố đang từng bước mở cửa các hoạt động kinh tế trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19... Các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cũng được chính quyền các cấp tăng cường nhằm bảo đảm giải quyết một phần khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng từ đại dịch...

Đà Nẵng cũng đề xuất với Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương 23 kiến nghị về các chủ trương, chính sách và một số dự án cụ thể nhằm phát triển Đà Nẵng, nhất là việc triển khai thực hiện Nghị quyết 43-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, mục tiêu là xây dựng Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á với vai trò là trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ. Đồng thời, phát triển thành phố Đà Nẵng là một trong những trung tâm văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao, khoa học - công nghệ phát triển của đất nước; trung tâm tổ chức các sự kiện tầm khu vực và quốc tế; thành phố cảng biển, đô thị biển quốc tế với vị trí là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên.

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao về sự nỗ lực phấn đấu vươn lên, đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ, Nhân dân Đà Nẵng thời gian qua, nhất là trong phòng, chống dịch Covid-19. Thành phố cũng đã tập trung xử lý những tồn đọng, yếu kém, nhất là trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Thủ tướng cho rằng, Đà Nẵng có khát vọng vươn lên mạnh mẽ; những kiến nghị của Đà Nẵng đối với Chính phủ hôm nay cũng thể hiện khát vọng đó.

Thủ tướng cũng chỉ rõ, trong quá trình phát triển, Đà Nẵng bộc lộ một số hạn chế như: cơ cấu và quy mô nền kinh tế còn bất cập, hạn chế; phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế cạnh tranh và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với thành phố. Đà Nẵng chưa có nhiều doanh nghiệp lớn; đổi mới sáng tạo chưa thành động lực phát triển thành phố; thu hút vốn FDI còn thấp...

Thủ tướng nhấn mạnh, xác định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Đà Nẵng nên Bộ Chính trị và Quốc hội đã có các nghị quyết về phát triển thành phố Đà Nẵng. Nhiệm vụ hiện nay là tổ chức thực hiện thật tốt 2 nghị quyết này, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng Khóa XXII. Theo đó, Đà Nẵng cần quan tâm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục thực hiện các nghị quyết về cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức... theo các nghị quyết, quy định của Đảng về công tác cán bộ, nhất là đối với người đứng đầu; tránh lặp lại những hạn chế trong thời gian vừa qua. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm, đi đôi với thanh tra, giám sát để phát hiện những vướng mắc, bất cập để điều chỉnh kịp thời; xây dựng cơ quan hành chính thành phố trong sạch, dân chủ, tất cả vì Nhân dân... Trước mắt Đà Nẵng cần tiếp tục thực hiện các giải pháp kiểm soát thật tốt dịch; thực hiện nghiêm Nghị quyết 128/NQ-CP một cách sáng tạo để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng đề nghị Đà Nẵng phải đẩy mạnh việc nghiên cứu, tìm ra động lực mới cho phát triển; cơ cấu lại nền kinh tế, sao cho hợp lý, hiệu quả hơn, trong đó hướng phát triển các ngành công nghệ cao, đổi mới, sáng tạo...; thực hiện xây dựng các quy hoạch tổng thể và các quy hoạch ngành. Tăng cường hợp tác công tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư và kích hoạt mọi nguồn lực cho phát triển; tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển hạ tầng bao gồm hạ tầng cứng, hạ tầng mềm; quan tâm phát triển du lịch, công nghiệp giải trí đi đôi với phát triển văn hóa; đầu tư nhiều hơn cho văn hóa để phát triển văn hóa tương xứng với vị trí, vai trò của thành phố; tiếp tục cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh, quốc phòng...

Theo TTXVN