TIỂU SỬ TÓM TẮT BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG NGUYỄN THANH NGHỊ 

Xem với cỡ chữ

Họ và tên: NGUYỄN THANH NGHỊ

- Ngày sinh: 12/8/1976

- Nam/Nữ: Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

- Ngày vào Đảng: 26/01/1999
- Ngày chính thức: 26/01/2000

- Trình độ được đào tạo:

+ Giáo dục phổ thông: 12/12

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư Xây dựng

+ Học hàm, học vị: Tiến sĩ Khoa học kỹ thuật xây dựng

+ Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh

- Khen thưởng:

+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (2010);

+ Chiến sỹ thi đua Ngành Xây dựng (2007-2009);

+ Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang (2020);

+ Bằng khen của UBND tỉnh Kiên Giang (2016, 2017, 2018, 2019);

+ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2018, 2019)

 - Kỷ luật: Không

 - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Khóa XI

 - Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII, XIII

 - Đại biểu Quốc hội Khóa XIV

- Bộ trưởng Bộ Xây dựng

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

6/1999 - 01/2007: Giảng viên tại Bộ môn Kỹ thuật - Khoa học ứng dụng - Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh; Học Thạc sỹ tại Trường Đại học George Washington - Hoa Kỳ; Giảng viên tại Bộ môn Kỹ thuật - Khoa học ứng dụng - Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh; Học Tiến sỹ tại Trường Đại học George Washington - Hoa Kỳ; Giảng viên tại Khoa Xây dựng - Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh.
01/2007 - 12/2008: Trưởng Ban Quản lý đào tạo Sau đại học và Quan hệ quốc tế - Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh.
12/2008 - 11/2011:

Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng Quản lý đào tạo Sau đại học và Quan hệ quốc tế - Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh; Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng; Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng tháng 01/2011, được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

11/2011 - 02/2014: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng
02/2014 - 10/2015: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang
10/2015 - 01/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang
01/2016 - 10/2020:

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Kiên Giang; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang; Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 9; Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tháng 01/2016, được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng

Từ 10/2020 đến nay:  

Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên Ban cán sự Đảng; Thứ Trưởng Bộ Xây dựng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ 08/4/2021           Tại Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội Khóa XIV được bầu làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng.