Đại hội đại biểu Đảng bộ EVN lần thứ 3

Tiếp tục đổi mới và phát triển, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia 

Xem với cỡ chữ
Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lần thứ 3 nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trên nền tảng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ. Giữ vai trò chính trong cung cấp điện cho nền kinh tế và đời sống của nhân dân, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Hoàn thành 3/3 chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng

Vừa qua, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ EVN lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra với tinh thần đoàn kết, nghiêm túc, tập trung dân chủ.

Ban Chấp hành Đảng bộ EVN Khóa III đã họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Theo đó, Ban Thường vụ gồm 10 người, Ủy ban Kiểm tra gồm 7 người. Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Dương Quang Thành tiếp tục được BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 tín nhiệm, bầu vào chức danh Bí thư Đảng ủy Tập đoàn.

Tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn khẳng định, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như thiên tai, dịch bệnh, thủy văn ngày càng khốc liệt, một số chi phí đầu vào tăng, cân đối cung cầu điện khu vực phía nam tiếp tục thiếu hụt… nhưng Đảng ủy đã lãnh đạo Tập đoàn hoàn thành hầu hết các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ 2 đề ra, bảo đảm cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân, bảo đảm cân bằng tài chính, kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

EVN đã hoàn thành 3/3 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Nghị quyết Đảng bộ EVN đề ra. Số tổ chức đảng trực thuộc hằng năm đều đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, bảo đảm theo quy định của Trung ương, không có tổ chức đảng trực thuộc yếu kém. Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đều đạt trên 93%. Tính đến hết quý I.2020, Đảng bộ đã kết nạp hơn 774 đảng viên, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Bảo đảm vận hành thị trường điện ổn định

Trong nhiệm kỳ qua, EVN đã bảo đảm vận hành hệ thống điện và thị trường điện an toàn, ổn định. Dự kiến đến cuối năm 2020, tổng công suất đặt của hệ thống điện Việt Nam là 59.210MW, trong đó công suất nguồn điện do Công ty mẹ Tập đoàn và các tổng công ty phát điện sở hữu, chi phối là 29.970MW chiếm 50,6% tổng công suất nguồn điện toàn hệ thống. Sản lượng điện thương phẩm năm 2020 dự kiến đạt 227,99 tỷ kWh, tăng 8,7% so năm 2019.

Cuối năm 2018, EVN đã thực hiện cung cấp dịch vụ điện cấp độ 4, đến cuối năm 2019 đã cung cấp các dịch vụ điện trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại 63/63 tỉnh/thành phố. Tổng số khách hàng mua điện trực tiếp từ EVN là 28,03 triệu khách hàng. Chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam có bước đột phá, vươn lên đứng thứ 27/190 quốc gia, nền kinh tế trên thế giới và thứ 4 khu vực ASEAN.

EVN đã tích cực đầu tư các dự án theo Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo đến nay 100% số xã trên cả nước có điện; 99,25% số hộ dân nông thôn được sử dụng điện. Hoàn thành, đưa vào vận hành 20 tổ máy thuộc 11 dự án nguồn điện với tổng công suất 6.093 MW, trong đó dự án Thủy điện Lai Châu đã hoàn thành vượt trước 1 năm so với Quy hoạch. Hoàn thành vượt tiến độ các dự án nguồn điện trọng điểm cấp điện cho khu vực miền Nam như Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Vĩnh Tân 4 mở rộng, Nhiệt điện Duyên Hải 3.

Đảng bộ EVN lần thứ 3 nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trên nền tảng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ. Giữ vai trò chính trong cung cấp điện cho nền kinh tế và đời sống của nhân dân, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Đại hội cũng đã xây dựng các nhóm mục tiêu và giải pháp chủ yếu để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; trong đó tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, quản lý, điều hành, bảo đảm để EVN hoàn thành toàn diện mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2020 - 2025.

Quang Tuấn