Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025 

Xem với cỡ chữ
Ngày 25.9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững; cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại” đã chính thức khai mạc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại trướng Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dự Đại hội.

Đại trướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh
Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại trướng Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dự Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến cho biết, từ nhiều tháng nay, các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực, đồng thời tiến hành tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và trên cơ sở thành công tốt đẹp. Đây trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Để chuẩn bị vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng các cấp, đã có hàng nghìn ý kiến tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân... tham gia đóng góp. Đặc biệt, trong tỉnh nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đã được phát động rộng rãi, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2020 và của cả nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đây  chính là động lực, tiền đề quan trọng, góp phần làm cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX thành công. Nhờ vậy Bắc Ninh đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực.

Trình bày dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang cho biết, trong giai đoạn 2015-2020, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Bộ máy Nhà nước tỉnh Bắc Ninh được sắp xếp tinh gọn, hiệu quả. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên được nâng lên. Đến tháng 7- 2020, Đảng bộ tỉnh có 576 tổ chức cơ sở Đảng với 58.143 đảng viên, trong nhiệm kỳ kết nạp 8.245 đảng viên mới, bình quân hằng năm đạt 110% so với chỉ tiêu Đại hội. Tỉnh Bắc Ninh thực hiện có hiệu quả quy định các đồng chí cấp ủy đi công tác cơ sở và dự sinh hoạt chi bộ.

Kinh tế - xã hội toàn tỉnh có bước phát triển năng động, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, với nhiều chỉ tiêu thuộc nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước tăng 6,6%/năm; quy mô GRDP (giá hiện hành) ước đạt 195,4 nghìn tỷ đồng, gấp 1,5 lần năm 2015 và chiếm 3% GDP cả nước; GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 5.900 USD, gấp 1,2 lần với năm 2015 và gấp 2,1 lần bình quân cả nước. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 79,9 triệu đồng/năm, gấp 1,7 lần với năm 2015 và gấp 1,47 lần bình quân cả nước. Năm 2020 kim ngạch xuất khẩu ước đạt 36 tỷ USD, đứng thứ 2 cả nước. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2020 ước đạt 27 nghìn tỷ đồng, gấp 1,8 lần năm 2015, bình quân tăng 12,2%/năm. Từ năm 2017, tỷ lệ điều tiết về Ngân sách Trung ương tăng lên 17%. Bắc Ninh thu hút đầu tư nước ngoài xếp thứ 6 toàn quốc, lũy kế đến nay có 1.542 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 19,7 tỷ USD.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển toàn diện, nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn các tỉnh dẫn đầu cả nước về phong trào giáo dục. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng cao; đời sống văn hóa, tinh thần nhân dân được chú trọng...

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh sẽ tập trung xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, tiêu cực,thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Toàn tỉnh thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; phát triển đồng bộ và tạo ra sự liên kết giữa các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất kinh doanh, đặc biệt phát triển kinh tế số. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ quy hoạch và xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội với tầm nhìn dài hạn, gắn công nghiệp hóa với phát triển mở rộng không gian đô thị văn minh, hiện đại, phát huy lợi thế so sánh, tạo động lực mới với vai trò cực tăng trưởng của vùng Thủ đô...

​​​​​​Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đánh giá cao những thành tựu toàn Đảng, toàn dân tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời cơ bản đồng tình với những nội dung của các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025 đề ra. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng lưu ý Đại hội cần thảo luận, đánh giá làm rõ và sớm đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế trong thời gian tới. Tiêu biểu trong đó là tính ổn định trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh chưa cao, kinh tế chịu ảnh hưởng lớn của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và xuất khẩu. Ngoài ra, việc phát triển công nghiệp hỗ trợ của tỉnh còn hạn chế; tốc độ tăng trưởng kinh tế, GRDP bình quân đầu người, tỷ lệ đô thị hóa, công tác bảo vệ, xử lý ô nhiễm môi trường, nhất là cụm công nghiệp, làng nghề, khu dân cư còn hạn chế...

Đại trướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Phát biểu tại Đại hội
Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tô Lâm cũng nhấn mạnh, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh cần tiếp tục nắm vững các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để nghiên cứu bổ sung vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế của tỉnh, sớm đưa Bắc Ninh hoàn thành các tiêu chí cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng đề nghị Bắc Ninh tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. Trong đó, cần chủ trọng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, đặc biệt là lập trường, bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, sức chiến đấu của mỗi cán bộ đảng viên. Bắc Ninh cũng cần thực hiện nghiêm túc quy định  của Bộ chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. 

Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, Bắc Ninh là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng Thủ đô, cầu nối giữa Hà Nội và các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc vì vậy, Bắc Ninh cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch. Đặc biệt, Bắc Ninh cần tập trung phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, công nghệ cao và chuyển đổi số, khai thác cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; tiếp tục thu hút mạnh đầu tư nước ngoài vào khu công nghiệp của tỉnh, tập trung ưu tiên, lựa chọn vào một số ngành công nghiệp mũi nhọn. 

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, đô thị, Bộ trưởng nhấn mạnh Bắc Ninh cần chú ý phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp, nhân cách của con người Bắc Ninh - Kinh Bắc; Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát huy thành tích là tỉnh có chất lượng giáo dục cao trong cả nước, thực hiện tốt các chính sách với người có công, an sinh xã hội, công tác xóa đói, giảm nghèo. 

Bên cạnh đó, Bắc Ninh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, chiến lược, chủ trương của Đảng, Nhà nước về tăng cường quốc phòng - an ninh đối với cán bộ, đảng viên, cấp ủy, chính quyền các cấp trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh trong quy hoạch, kế hoạch và từng chương trình phát triển của tỉnh. 

Các Đại biểu chúc mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX
Các đại biểu chúc mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX

Bộ trưởng cũng tin tưởng với truyền thống đoàn kết và trách nhiệm, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn các đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, là trung tâm tập hợp, quy tụ sức mạnh đại đoàn kết của Đảng bộ và Nhân dân để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đúng quy định của Đảng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ như kỳ vọng và niềm tin của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với tỉnh Bắc Ninh.

Tại chương trình, các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Buổi chiều cùng ngày Đại hội công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới; Lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy khóa XX; Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dự kiến Đại hội diễn ra đến ngày 26.9.

Hoàng Nga