Nhịp cầu

Tiên phong đưa quyết sách vào cuộc sống 

Xem với cỡ chữ
Tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Lào Cai Khóa XV đã ban hành 53 nghị quyết, trong đó có 30 nghị quyết về các cơ chế, chính sách thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025 chi từ ngân sách địa phương. Cùng với một số chính sách đã được HĐND tỉnh ban hành trong giai đoạn 2016 - 2021 còn có hiệu lực thực hiện đến hết năm 2025, dự kiến chi ngân sách địa phương cho thực hiện các chính sách theo HĐND tỉnh ban hành giai đoạn 2021 - 2025 khoảng trên 3.030 tỷ đồng, tăng 316 tỷ đồng so với giai đoạn 2016 - 2021.

Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Lào Cai phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội tăng vượt bậc so với giai đoạn 2016 - 2020. Điển hình như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt trên 10%/năm; GRDP bình quân đạt 126 triệu đồng/năm (tăng 54 triệu đồng/năm so với năm 2020); thu nhập bình quân đạt 72 triệu đồng/người/năm… Để đạt được các mục tiêu này, đại biểu HĐND phải phát huy tốt vai trò của mình, tiên phong đưa các quyết sách của HĐND vào cuộc sống. Thực tế giám sát, khảo sát của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 cho thấy: Việc thực hiện các chính sách theo nghị quyết HĐND tại một địa phương, cơ sở còn có biểu hiện thất thoát, lãng phí hoặc nghị quyết ban hành nhưng người dân khó tiếp cận… Nguyên nhân chủ yếu do đại biểu HĐND cấp cơ sở là những người cùng nhân dân trực tiếp hưởng lợi chưa nắm rõ chính sách; chưa mạnh dạn đấu tranh để phát hiện các biểu hiện sai trái hoặc bảo vệ chính quyền lợi mà nhân dân và cá nhân đại biểu được hưởng lợi.

Điển hình như qua giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cho Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư 6 triệu đồng/khu dân cư/năm chi cho các hoạt động do MTTQ tổ chức tại thôn bản. Tuy nhiên, thực tế một số Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư không nắm được chế độ chính sách để tổ chức các hoạt động, dẫn đến nguồn kinh phí được chi để mua sắm trang thiết bị không cần thiết và không đúng quy định, có biểu hiện thất thoát, lãng phí.

Ngoài nắm chắc các chính sách để kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền lợi cho các đối tượng được hưởng lợi, đại biểu HĐND các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở cần tăng cường tuyên truyền chính sách theo nghị quyết HĐND tỉnh. Đại biểu HĐND các cấp tỉnh Lào Cai trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 được bầu trên 4.000 đại biểu, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cơ bản số lượng đại biểu sẽ được bầu không có sự thay đổi lớn. Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh số lượng khu dân cư và tổ dân phố trên 1.500, bình quân mỗi thôn, tổ dân phố có trên 3 đại biểu. Như vậy, nếu đại biểu HĐND các cấp thực hiện tốt vai trò cá nhân cùng với hệ thống chính trị tăng cường phổ biến và giám sát việc thực hiện, chắc chắn nghị quyết HĐND tỉnh sẽ phát huy hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

HÀ THIỆP