Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Sơn La Khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tiền đề phát triển xanh, nhanh và bền vững 

Xem với cỡ chữ
HĐND tỉnh Sơn La Khóa XV đã khép lại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới 2021 - 2026 với việc đã chọn ra được những người thực sự xứng đáng tham gia lãnh đạo, đảm đương các công việc của bộ máy chính quyền địa phương. Đây sẽ là bước khởi đầu tốt đẹp, đặt nền móng vững chắc, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc toàn tỉnh đã đề ra. Xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững, trở thành trung tâm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của vùng Tây Bắc.
Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh Khóa XV ra mắt và nhận nhiệm vụ

Nền tảng đổi mới, đột phá

Những tháng đầu năm, vượt qua những khó khăn thách thức, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Sơn La đã tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại kỳ họp, Ủy ban Bầu cử tỉnh Sơn La đã tiến hành các thủ tục công nhận kết quả xác nhận tư cách cho các đại biểu HĐND tỉnh Khóa XV. Đây chính là bước khởi đầu tốt đẹp, đặt nền móng và tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của HĐND tỉnh trong suốt cả nhiệm kỳ hoạt động.

Kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ tập trung kiện toàn được một bộ máy chính quyền thực sự vững mạnh, sáng tạo, quyết liệt, kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách huy động, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế và nguồn lực cho đầu tư phát triển là yêu cầu cấp thiết. Nhận thức rõ điều này, các đại biểu HĐND tỉnh đã công tâm và trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, dành trọn tâm huyết vào các nội dung chương trình nghị sự. Trong đó, có việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh như: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban, Phó Trưởng các Ban của HĐND tỉnh; bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh; bầu Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh. 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XIV Nguyễn Thái Hưng tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XV. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 Hoàng Quốc Khánh cũng đã tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Theo đánh giá, công tác kiện toàn các chức danh của HĐND, UBND tỉnh tại kỳ họp đầu nhiệm kỳ được thực hiện đúng trình tự, thủ tục và nguyên tắc theo quy định của pháp luật. Các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh đều nhận sự tín nhiệm rất cao. Với tiền đề ấy, các đại biểu mong muốn, những người được tín nhiệm sẽ phát huy cao nhất năng lực, phẩm chất và tinh thần trách nhiệm của mình; sâu sát với địa phương và cơ sở; chủ động, sáng tạo, đổi mới, "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm" trước tập thể và trước Nhân dân. Qua đó, ra sức phục vụ Nhân dân, đóng góp tích cực vào việc hiện thực hóa các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra…

Kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng của cử tri

Để đến gần những mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, lần thứ XV đã đề ra là xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững, trở thành trung tâm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của vùng Tây Bắc, phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông nhấn mạnh: Hoạt động của HĐND và UBND tỉnh trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 cần chú trọng đến cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả hoạt động; thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép; nâng cao chất lượng ban hành các loại văn bản, bảo đảm đúng luật, đúng thẩm quyền, sát thực, khả thi và phù hợp với yêu cầu phát triển. Tăng cường nghiên cứu, rà soát, bổ sung, ban hành các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động khảo sát, giám sát của các cơ quan dân cử, bảo đảm giữ vững kỷ cương pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Mỗi đại biểu HĐND tỉnh cần tiếp tục hoàn thiện hơn nữa chương trình hành động của cá nhân đúng chức trách, nhiệm vụ được phân công, sát với thực tiễn và hướng về cơ sở, nhất là ở những nơi mà đại biểu đang công tác, đại biểu đã tham gia ứng cử và ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, đề xuất các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương gắn với việc thực hiện các chính sách xã hội, chương trình giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, liên hệ mật thiết với Nhân dân, chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tốt các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri, thực sự xứng đáng là người đại biểu của Nhân dân, vì Nhân dân.

Khép lại thành công của kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thái Hưng đề nghị: Bên cạnh ưu tiên thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; kiên định thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND cần tập trung rà soát tổng thể các nghị quyết về cơ chế, chính sách đã ban hành của tỉnh để nghiên cứu và đề xuất HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các cơ chế, chính sách cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, điều kiện thực tiễn trong giai đoạn mới. Nhanh chóng ổn định tổ chức, ban hành Quy chế làm việc, Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Thường trực HĐND, UBND và các Ban của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 để tổ chức thực hiện hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Tăng cường phối hợp công tác giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương…        

Bảo Quyên