Tích hợp 150 thủ tục thuế lên Cổng dịch vụ công quốc gia 

Xem với cỡ chữ
Trong năm 2020, Tổng cục Thuế đã triển khai hạ tầng kỹ thuật, hệ thống kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia và đã hoàn thành việc tích hợp 150 thủ tục thuế lên Cổng dịch vụ công quốc gia (vượt 61% so với kế hoạch) với số hồ sơ đã đồng bộ lên Cổng Quốc gia là 16.320.066 hồ sơ. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2020 và triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2021 do Tổng Cục thuế tổ chức chiều 5.1.2021.
Cổng Dịch vụ công quốc gia được khai trương ngày 9.2.2019. Ảnh: TQ

Cũng theo Tổng cục Thuế, năm 2020, việc công khai các TTHC trong lĩnh vực thuế đã và đang được thực hiện đa dạng dưới nhiều hình thức như đăng tải tại các trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Cục Thuế các tỉnh, thành phố, các Chi cục Thuế; các thủ tục hành chính được công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia, tại trụ sở cơ quan thuế các cấp và đăng tải trên website Tổng cục Thuế để người nộp thuế dễ dàng tra cứu.

Trong năm qua, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp thêm 74 TTHC đang ở mức 2 lên mức 3,4, nâng tổng số TTHC thuế cung cấp trực tuyến đạt mức độ 3, 4 là 194 trong tổng số 304 TTHC thuế.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế đã hoàn thành triển khai thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ. Theo đó đã hoàn thành bãi bỏ 25 báo cáo, đơn giản hóa 24 chế độ báo cáo định kỳ. Đồng thời, triển khai thực thi phương án đơn giản hoá TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư trong lĩnh vực thuế theo kế hoạch của Bộ Tài chính và Ban chỉ đạo Đề án 896.

Ngoài ra, để tạo thuận lợi cho người nộp thuế, Tổng cục Thuế tiếp tục thực hiện các dự án ứng dụng CNTT, đặc biệt là đã đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện các ứng dụng thuế điện tử. Đến nay, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% Chi cục Thuế trực thuộc. Trong năm 2020 đã có 99,9% doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử. Số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận (từ ngày 1.1.2020 đến ngày 31.12.2020) là 13.522.261 hồ sơ. Cơ quan thuế đã hoàn thành việc kết nối với 55 ngân hàng thương mại để triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử. Số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế đạt tỷ lệ 98,7%. Từ ngày 1.1.2020 đến ngày 15.12.2020, các doanh nghiệp đã nộp tiền thuế thông qua 3.209.540 giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền là 730.982 tỷ đồng và 36.683.130 USD.

Để nâng cao hiệu quả quản lý công tác thuế, nhiệm vụ đặt ra đối với ngành thuế trong năm 2021 là tiếp tục triển khai hiện đại hóa, cải cách quản lý thuế, đơn giản hóa, nâng cấp các thủ tục hành chính từ cấp độ 2 lên cấp độ 3 và 4, đẩy mạnh kết nối và tích hợp các thủ tục, dịch vụ công về thuế với Cổng thông tin điện tử Quốc gia. Đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý thuế từ khâu đăng ký, kê khai, nộp, hoàn thuế, thanh tra, kiểm tra thuế, quản lý, thu hồi nợ thuế...

Hà An