Tích cực nắm bắt, lắng nghe ý kiến từ cơ sở 

Xem với cỡ chữ
Điều cử tri, Nhân dân mong mỏi, kỳ vọng nhất là mỗi đại biểu phải có kế hoạch, giải pháp cụ thể, thiết thực để triển khai chương trình hành động, biến những cam kết thành hiện thực. Do đó, ngay khi bắt tay vào công việc của người đại biểu dân cử, các đại biểu cần tích cực nắm bắt, bám sát, lắng nghe trực tiếp các ý kiến cử tri từ cơ sở; dám nghĩ, dám nói và theo đến cùng những điều cử tri gửi gắm…

Đó là chia sẻ của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị NGUYỄN ĐĂNG QUANG với Báo Đại biểu Nhân dân sau khi được tín nhiệm tiếp tục bầu giữ trọng trách cao nhất trong cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Tăng cường đối thoại 

- Một trong những nhiệm vụ quan trọng của HĐND các cấp hiện nay là xây dựng chương trình hoạt động phù hợp cho cả nhiệm kỳ. Từ yêu cầu thực tế, Chương trình hoạt động của HĐND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ này sẽ tập trung vào những nội dung gì, thưa ông?

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang
Ảnh: Hải Phong

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định mục tiêu tổng quát là phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khát vọng phát triển đổi mới sáng tạo; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; phấn đấu đến năm 2025, Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước và tỉnh khá vào năm 2030…

Để HĐND hoạt động hiệu quả theo định hướng đó, trên cơ sở kế thừa những thành tựu của khóa trước, căn cứ vào thực tiễn của địa phương, HĐND tỉnh sẽ nghiên cứu và vận dụng sáng tạo cơ chế, chính sách của Nhà nước để xây dựng các nghị quyết khả thi cao, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân. Trong đó, quan tâm xây dựng cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư; phát triển hạ tầng cơ sở, hạ tầng giao thông; phát triển nguồn nhân lực… HĐND tỉnh sẽ tập trung xây dựng quy chế làm việc; nâng cao chất lượng TXCT; tiếp dân, giải quyết đơn thư của công dân; lựa chọn vấn đề bức xúc cử tri và Nhân dân quan tâm để kịp thời cùng với chính quyền các cấp tháo gỡ.

- Báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh tại những kỳ họp HĐND tỉnh gần đây đều nêu ý kiến của cử tri về việc đổi mới phương thức TXCT để HĐND ngày càng gần dân hơn. Theo ông, HĐND tỉnh cần làm gì để thực hiện điều này?

- Với phương châm: “Gần dân, trọng dân, hiểu dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân và có trách nhiệm với Nhân dân”, HĐND tỉnh đã chú trọng đổi mới cách thức tổ chức TXCT theo hướng mở rộng thành phần cử tri đến các xã, phường, thôn, xóm, tổ dân phố. Ngoài TXCT theo định kỳ, HĐND tỉnh khóa mới cần tăng cường hơn nữa việc đối thoại để giải quyết những vấn đề nóng người dân bức xúc. Thông qua đối thoại, người dân sẽ hiểu việc mình cần, yêu cầu đang khó khăn ở khâu nào; nếu không giải quyết được thì bộ phận nào chưa hoàn thành chức trách của mình. Chắc chắn, những vấn đề "nóng", bức xúc của người dân sẽ sớm được giải tỏa.

Theo đến cùng những điều cử tri gửi gắm

- Khởi đầu một nhiệm kỳ mới với những thuận lợi và cũng không ít khó khăn, ông thấy cần phải đặc biệt quan tâm để đáp ứng kỳ vọng và sự tín nhiệm của cử tri?

- Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Khóa VIII đã lựa chọn bầu ra những đại biểu có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND với số phiếu bầu tập trung và đạt tỷ lệ cao. Đây được xem là những quyết định quan trọng, có ý nghĩa xuyên suốt cả nhiệm kỳ. Với tiền đề ấy, điều cần quan tâm là chất lượng hoạt động của đại biểu. Mỗi đại biểu trên từng cương vị công tác phải nỗ lực phấn đấu, thường xuyên liên hệ, gắn bó chặt chẽ với cử tri; phản ánh trung thực, kịp thời, đầy đủ tâm tư nguyện vọng của cử tri đến HĐND tỉnh…

Ngay từ đầu nhiệm kỳ mới, HĐND cần bắt tay ngay vào việc cải tiến, đổi mới tổ chức và lề lối làm việc, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội và những vấn đề quan trọng khác bảo đảm sát thực tế; tạo cơ chế, chính sách, huy động tối đa mọi nguồn lực tạo chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế - xã hội của tỉnh và tăng cường giám sát việc thực hiện các quyết sách đó.

- Cử tri và Nhân dân mong mỏi, HĐND tỉnh sẽ nắm bắt kịp thời hơn nữa những vấn đề dân sinh bức xúc. Để làm được điều đó, đòi hỏi tâm huyết rất lớn của đại biểu, thưa ông?

 - Như tôi đã chia sẻ, mỗi đại biểu đều gánh trên vai trách nhiệm cao cả, thiêng liêng, đại diện cho tiếng nói, tâm tư nguyện vọng của cử tri và Nhân dân. Người đại biểu dân cử chỉ làm tròn trách nhiệm của mình khi dám nghĩ, dám nói và theo đến cùng những điều người dân gửi gắm. Không ngừng phấn đấu, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Để làm được điều đó đòi hỏi tâm huyết, bản lĩnh rất lớn ở người đại biểu. Đầu tiên, các đại biểu cần tích cực nắm bắt, bám sát, lắng nghe trực tiếp ý kiến người dân từ cơ sở, kiên trì đeo bám những vấn đề đông đảo cử tri quan tâm đến khi có kết quả. Tin tưởng, với tâm huyết và sự quyết liệt của mỗi đại biểu cùng lãnh đạo sáng suốt của Trung ương và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh Quảng Trị Khóa VIII sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Đảng bộ hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra, sớm xây dựng Quảng Trị trở thành tỉnh thuộc nhóm có trình độ phát triển trung bình cao của cả nước và nằm trong nhóm 30 tỉnh dẫn đầu của cả nước.

- Xin cảm ơn ông!

Diệp Anh thực hiện