Thường trực Ủy ban Xã hội thẩm tra sơ bộ Báo cáo về bình đẳng giới 6 tháng đầu năm 2021 

Xem với cỡ chữ
Chiều 6.9, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh, Ủy ban Xã hội đã thẩm tra sơ bộ Báo cáo Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 3.3.2021 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030; kết quả thực hiện các mục tiêu của Chiến lược 6 tháng đầu năm 2021 và đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 đến việc thực hiện Chiến lược.
Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh chủ trì Phiên thẩm tra

Báo cáo tại phiên thẩm tra, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà cho biết, Nghị quyết số 28/NQ-CP với mục tiêu tổng quát là tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước, với 6 mục tiêu và 20 chỉ tiêu cụ thể trong các lĩnh vực được đề ra.

Để thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược, Chính phủ đã triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Chiến lược qua việc rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật bảo đảm nguyên tắc về bình đẳng giới trên các lĩnh vực có liên quan; xây dựng và triển khai các Chương trình nhằm thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới...

Về kết quả thực hiện các mục tiêu của Chiến lược 6 tháng đầu năm 2021, trong lĩnh vực chính trị, chỉ tiêu đến năm 2025 đạt 60% và đến năm 2030 đạt 75% các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ. Theo thống kê của các bộ, ngành, địa phương, tỷ lệ các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt nữ trong 6 tháng đầu năm 2021 là 13/29, đạt 45%. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội đạt 30,26%, cao hơn Khóa XIV 3,46% và cao nhất từ Quốc hội Khóa V trở lại đây...

Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà báo cáo tại phiên thẩm tra

Về tác động của đại dịch Covid-19 đến bình đẳng giới và việc thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 ở Việt Nam xảy ra trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm; y tế và chăm sóc sức khỏe; giáo dục và đào tạo; gia đình và bạo lực trên cơ sở giới. Ngoài ra, trước những tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, Chính phủ đã có nhiều chính sách, giải pháp nhằm hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn.

2021 là năm bắt đầu thực hiện Chiến lược của giai đoạn mới với nhiều thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức. Thường trực Ủy ban Xã hội cho rằng, với sự chỉ đạo quyết tâm của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương, việc thực hiện chiến lược đã được triển khai rộng khắp và bước đầu đạt được trang với kết quả.

Tuy nhiên, trong thực hiện Chiến lược 6 tháng đầu năm 2021 ở lĩnh vực chính trị, các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt nữ dù đạt tỷ lệ 45% song vẫn còn khoảng cách khá xa so với mục tiêu đề ra. Dù tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội tăng nhưng theo Báo cáo khoảng cách giới toàn cầu năm 2021 thì việc trao quyền của phụ nữ trong chính trị của Việt Nam tiếp tục giảm mạnh từ vị trí 110/153 năm 2020 xuống 121/156 năm 2021. Về lĩnh vực kinh tế, lao động, theo Thường trực Ủy ban Xã hội, đại dịch Covid-19 tiếp tục làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng giới vốn có trong thị trường lao động và tạo ra những bất bình đẳng mới…

Nhiều ý kiến Thường trực Ủy ban Xã hội thẳng thắn chỉ ra thực tế một số bộ, ban ngành, địa phương còn chưa thực sự quan tâm về việc triển khai Chiến lược; một số chính sách còn chưa có số liệu phân tách về giới nên ảnh hưởng đến việc ban hành cũng như triển khai các chính sách hỗ trợ…

Thường trực Ủy ban Xã hội kiến nghị đối với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV tiếp tục có ít nhất một kỳ họp nghe báo cáo và thảo luận tại Hội trường về bình đẳng giới và việc thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc thẩm tra lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường công tác giám sát… Đối với Chính phủ và các bộ ngành, cần tiếp tục thực hiện Chiến lược một cách nghiêm túc, hiệu quả; đặc biệt có giải pháp thực hiện phù hợp trong bối cảnh đại dịch Covid-19...

Phát biểu kết luận phiên thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh đánh giá cao các ý kiến đóng góp; cho biết, sau khi Ủy ban tiếp thu, hoàn chỉnh sẽ gửi xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tiến hành thẩm tra chính thức trong Phiên họp toàn thể sắp tới của Ủy ban...

Tin và ảnh: Trung Thành