Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh họp phiên thường kỳ tháng 9 

Xem với cỡ chữ
Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá, kiểm điểm công tác 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký chủ trì phiên họp.

9 tháng vừa qua, hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tiếp tục được thực hiện theo hướng chủ động, tích cực trên các mặt công tác, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của tỉnh, chương trình công tác năm 2020 đã đề ra. Đặc biệt, chủ động đôn đốc triển khai các nghị quyết HĐND tỉnh, nhất là nghị quyết về thu - chi ngân sách nhà nước, đầu tư công, chính sách bảo đảm an sinh xã hội, kích cầu du lịch... Từ đó, kiến nghị nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, chú trọng đề xuất các giải pháp, biện pháp điều hành, góp phần bảo đảm thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội.  

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký phát biểu kết luận phiên họp

Thường trực HĐND tỉnh cũng duy trì hiệu quả công tác phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan trong thực thi nhiệm vụ giữa 2 kỳ họp, trong công tác chuẩn bị nội dung trình tại các kỳ họp. Đồng thời, phân công, điều hòa linh hoạt các chương trình giám sát chuyên đề; đôn đốc giải quyết ý kiến của cử tri gửi tới HĐND tỉnh, kiến nghị sau giám sát, khảo sát, nâng cao trách nhiệm giải quyết của chính quyền, cơ quan, đơn vị liên quan.

Phát biểu kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký đề nghị: Thông qua giám sát, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tiếp tục chỉ rõ những điểm còn hạn chế trong 9 tháng qua, nhất là việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 cũng như các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh: Cần tập trung vào các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách; tiến độ các dự án trọng điểm, quản lý đất đai, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, chỉ rõ vai trò, trách nhiệm của những bên liên quan. Trên cơ sở bám sát chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn chủ động xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới; tiếp tục rà soát kế hoạch đầu tư công 2020, có báo cáo sát với tình hình ở 3 cấp ngân sách để có đề xuất giải pháp điều hành hiệu quả nguồn vốn đầu tư công theo đúng chủ trương của tỉnh; nghiên cứu cơ chế, chính sách, ban hành ngay trong kỳ họp tới về chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với tăng quy mô và chất lượng dân số tại Trường Đại học Hạ Long, Trường Cao đẳng Việt Hàn; chuẩn bị tốt các nội dung Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 theo quy định; rà soát, giải quyết triệt để các kiến nghị của cử tri, nhân dân; kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND và lời hứa trước HĐND sau chất vấn, trả lời chất vấn trong các kỳ họp.

M. TUÂN