Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam